oosit

oosit

[ Cumhuriyet - gazete, 2008]
kadınlardan oosit (yumurta hücreleri) toplamaya gerek kalmadan

Fr/İng oocyte tıpta yumurta döllenmemiş hücresi § EYun ōón/ōión ωόν/ωιόν zyumurta (<< HAvr *h₂ōw-i̯ó-m (*ōw-i̯ó-m) a.a. ) EYun kýtos κύτος zhücre

 oval


08.09.2017
sit(o)+

Fr/İng +cyte/cyto+ [bileşik adlarda] hücre YLat cytus hücre EYun kýtos κύτος ziçi boş şey, kap, kutu << HAvr *(s)kuH-t- (*(s)kū-t-) a.a. HAvr *(s)kewH- (*(s)kew-) kapatmak, saklamak