oosit

oosit

[ Cumhuriyet - gazete, 2008]
kadınlardan oosit (yumurta hücreleri) toplamaya gerek kalmadan

Fr/İng oocyte tıpta yumurta döllenmemiş hücresi § EYun ōón/ōión ωόν/ωιόν zyumurta (<< HAvr *ōw-yo- a.a. ) EYun kýtos κύτος zhücre

 oval


08.09.2017
sit(o)+

Fr/İng +cyte/cyto+ [bileşik adlarda] hücre YLat cytus hücre EYun kýtos κύτος ziçi boş şey, kap, kutu << HAvr *ku-to- a.a. HAvr *(s)keu- kapatmak, saklamak