ons

onkoloji

Fransızca oncologie veya İngilizce oncology "kanser uzmanlığı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ónkos όνκος z "ur, tümör" sözcüğünden türetilmiştir.

online

İngilizce online "(telefon) «hatta», çevrimiçi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce line "hat" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince linea "keten ipliği veya ipi" sözcüğünden alıntıdır.

onomastik

Fransızca onomastique veya İngilizce onomastic "özel isimlere ilişkin" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca onomastikós sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca ónyma, onom- "isim" sözcüğünden +istik° ekiyle türetilmiştir.

onomatope

Fransızca onomatopée "ses benzetmesiyle yapılan kelime" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca onomatopoieía ονοματοποιεία z "isim yapma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ónoma όνομα z "isim" (NOT: Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *h₁néh₃-mn̥ (*enṓ-mn̥) biçiminden evrilmiştir. ) ve Eski Yunanca poiéos ποιέος z "yapan, inşa eden" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Yunanca sözcük Eski Yunanca poiéō ποιέω z "yapmak" fiilinden türetilmiştir. )

onore

Fransızca honorer "onurlandırmak" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Latince aynı anlama gelen honorare fiilinden alıntıdır. Bu sözcük Latince honos, honor- "şeref, haysiyet" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

ons
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ TDK, Türkçe Sözlük, 2. Baskı, 1955]
ons: Fransa'da 30,59 gram, İngiltere'de 28,349 gram ağırlığında bir tartı birimi.

Köken

İngilizce ounce "librenin onikide biri olan tartı birimi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince uncia "onikide bir, herhangi bir ölçü biriminin onikide biri, librenin onikide biri olan tartı birimi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince unx, unc- "birim" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Latince unus "bir" sözcüğünden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için üni+ maddesine bakınız.

Bu maddeye gönderenler

okka


05.08.2012
ontoloji

Fransızca ontologie "varlıkbilim" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Yeni Latince ontologia sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ón, ont- όν, οντ- z "varlık, varolma" sözcüğünden türetilmiştir.

onur

Fransızca honneur "şeref, haysiyet" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen honos, honor- sözcüğünden evrilmiştir.

oolit

Fransızca oolithe "böbrek taşı, toplu iğne başı şeklinde taş" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca oón οόν z "yumurta" ve Eski Yunanca líthos λίθος z "taş" sözcüklerinin bileşiğidir.

oosit

Fransızca ve İngilizce oocyte "tıpta yumurta döllenmemiş hücresi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ōón veya ōión ωόν/ωιόν z "yumurta" (NOT: Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *h₂ōw-i̯ó-m (*ōw-i̯ó-m) biçiminden evrilmiştir. ) ve Eski Yunanca kýtos κύτος z "hücre" sözcüklerinin bileşiğidir.

opak

Fransızca opaque "şeffaf olmayan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince opacus "gölgeli, karanlık" sözcüğünden alıntıdır.