onkoloji

onay

Türkiye Türkçesi ona- fiilinden evrilmiştir.

ondalık

Türkiye Türkçesi onda sözcüğünden Yeni Türkçe +lIk ekiyle türetilmiştir.

ondüle

Fransızca ondulé "dalgalı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen undulatus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince undulare "dalgalanmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Latince fiil Latince unda "dalga" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *und- "deniz, dalga" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wed- "sulu, ıslak" kökünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

oniks

Fransızca onyx "agat, mermere benzer yarı şeffaf bir taş" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ónyks όνυξ z "1. tırnak, özellikle kuş ve hayvan tırnağı, 2. agat, mermere benzer yarı şeffaf bir taş" sözcüğünden alıntıdır.

+onim

Fransızca +onyme veya İngilizce +onym veya +onymous "[bileşik adlarda] isim" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ónoma, +onyma όνομα, +ονυμα z "isim" parçacığından alıntıdır. Yunanca parçacık Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *h₁néh₃-mn̥ (*enṓ-mn̥) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₃neh₃- (*onō-) kökünden türetilmiştir.

onkoloji
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1963]
Genel Onkoloji (Genel Tümör Bilimi) Prof. Dr. Muharrem Köksal, Kuşe kâğıt, 291 sahife

Köken

Fransızca oncologie veya İngilizce oncology "kanser uzmanlığı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ónkos όνκος z "ur, tümör" sözcüğünden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için +log maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

onkolog, onkolojik


22.09.2017
online

İngilizce online "(telefon) «hatta», çevrimiçi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce line "hat" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince linea "keten ipliği veya ipi" sözcüğünden alıntıdır.

onomastik

Fransızca onomastique veya İngilizce onomastic "özel isimlere ilişkin" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca onomastikós sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca ónyma, onom- "isim" sözcüğünden +istik° ekiyle türetilmiştir.

onomatope

Fransızca onomatopée "ses benzetmesiyle yapılan kelime" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca onomatopoieía ονοματοποιεία z "isim yapma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ónoma όνομα z "isim" (NOT: Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *h₁néh₃-mn̥ (*enṓ-mn̥) biçiminden evrilmiştir. ) ve Eski Yunanca poiéos ποιέος z "yapan, inşa eden" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Yunanca sözcük Eski Yunanca poiéō ποιέω z "yapmak" fiilinden türetilmiştir. )

onore

Fransızca honorer "onurlandırmak" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Latince aynı anlama gelen honorare fiilinden alıntıdır. Bu sözcük Latince honos, honor- "şeref, haysiyet" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

ons

İngilizce ounce "librenin onikide biri olan tartı birimi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince uncia "onikide bir, herhangi bir ölçü biriminin onikide biri, librenin onikide biri olan tartı birimi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince unx, unc- "birim" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Latince unus "bir" sözcüğünden türetilmiştir.