ona|mak

omur

Türkiye Türkçesi omurga sözcüğünden türetilmiştir.

omurga

Türkiye Türkçesi oŋurḳa "bel kemiği" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe veya om "kemik başı, yuvarlak kemik" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +IrkU ekiyle türetilmiştir.

omuz

Orta Türkçe omuz "köprücük kemiği veya o kemiğin başı" sözcüğünden evrilmiştir.

on

Eski Türkçe on "10" sözcüğünden evrilmiştir.

on|mak

Eski Türkçe on- "iyileşmek, sağalmak, iflah olmak" fiilinden evrilmiştir.

ona|mak
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Irk Bitig, 900 yılından önce]
teŋri unamaduk [tanrı beğenmedi] Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ol bu ışı unadı [bu işe razı oldu] (...) men unamas erdim ol meni unattı [ben memnun değildim o beni razı etti] Türkiye Türkçesi: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
unamak: Beğenmek, tercih etmek.

Köken

Eski Türkçe una- "beğenmek, razı olmak" fiilinden evrilmiştir.

Ek açıklama

Eski Türkçe on- "iyileşmek" ve una- "razı olmak" fiilleri arasında doğrudan bir bağ kurulamaz.

Benzer sözcükler

onanmak

Bu maddeye gönderenler

onay


10.12.2015
onanizm

Fransızca onanisme "elle tatmin, masturbasyon" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Onan "Tevrat'ın Tekvin kitabında adı geçen bir kişi" özel adından alıntıdır.

onar|mak

Eski Türkçe oŋar- "sağaltmak, iyileştirmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe "sağ, hayırlı" fiilinden Eski Türkçe +(g)Ar- ekiyle türetilmiştir.

onay

Türkiye Türkçesi ona- fiilinden evrilmiştir.

ondalık

Türkiye Türkçesi onda sözcüğünden Yeni Türkçe +lIk ekiyle türetilmiştir.

ondüle

Fransızca ondulé "dalgalı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen undulatus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince undulare "dalgalanmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Latince fiil Latince unda "dalga" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *und- "deniz, dalga" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wed- "sulu, ıslak" kökünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.