ona|mak

omur

TTü omurga

omurga

<< TTü oŋurḳa bel kemiği ETü oŋ/om kemik başı, yuvarlak kemik +IrkU

omuz

<< OTü omuz köprücük kemiği veya o kemiğin başı ≈? TTü om kemik başı

on

<< ETü on 10

on|mak

<< ETü on- iyileşmek, sağalmak, iflah olmak

ona|mak

ETü: [ Irk Bitig, <900]
teŋri unamaduk [tanrı beğenmedi] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ol bu ışı unadı [bu işe razı oldu] (...) men unamas erdim ol meni unattı [ben memnun değildim o beni razı etti] TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
unamak: Beğenmek, tercih etmek.

<< ETü una- beğenmek, razı olmak

Not: ETü on- "iyileşmek" ve una- "razı olmak" fiilleri arasında doğrudan bir bağ kurulamaz.

Benzer sözcükler: onanmak

Bu maddeye gönderenler: onay


10.12.2015
onanizm

Fr onanisme elle tatmin, masturbasyon öz Onan Tevrat'ın Tekvin kitabında adı geçen bir kişi +ism°

onar|mak

<< ETü oŋar- sağaltmak, iyileştirmek ETü sağ, hayırlı +(g)Ar-

onay

<< TTü ona- +(g)Ay

ondalık

TTü onda +lIk

ondüle

Fr ondulé [pp.] dalgalı Lat undulatus [pp.] a.a. Lat undulare [den.] dalgalanmak +()t° Lat unda dalga +ul° << HAvr *und- deniz, dalga <? HAvr *wed- sulu, ıslak