on|mak

omnibüs

YLat omnibus kamu taşıt aracı (İlk kullanım: 1820 Laffitte, Fr. kamu yöneticisi.) Lat omnibus [dat. çoğ.] herkes için Lat omnis tüm, hep, herkes

omur

TTü omurga

omurga

<< TTü oŋurḳa bel kemiği ETü oŋ/om kemik başı, yuvarlak kemik +IrkU

omuz

<< OTü omuz köprücük kemiği veya o kemiğin başı ≈? TTü om kemik başı

on

<< ETü on 10

on|mak

ETü: [ Uygurca Maniheist metinler, <900]
ol tişi takığular kamağan onarlar ermiş yeme érkeki neŋ onmaz ermiş [o dişi tavukların hepsi iyileşirmiş ve erkekler iyileşmezmiş] ETü: "sağ" [ Uygurca Maniheist metinler, <900]
oŋınta teŋri yeriŋerü kapağın açtı [sağında tanrı göklerin kapısını açtı] ETü: oŋulmak "iyileşmek, düzelmek" [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ış [kolay/hayırlı iş] (...) sökel oŋuldı [hasta iyileşti]

<< ETü on- iyileşmek, sağalmak, iflah olmak

Benzer sözcükler: ondurmak, ongun, onuk, onulmak

Bu maddeye gönderenler: onar-


30.07.2015
ona|mak

<< ETü una- beğenmek, razı olmak

onanizm

Fr onanisme elle tatmin, masturbasyon öz Onan Tevrat'ın Tekvin kitabında adı geçen bir kişi +ism°

onar|mak

<< ETü oŋar- sağaltmak, iyileştirmek ETü sağ, hayırlı +(g)Ar-

onay

<< TTü ona- +(g)Ay

ondalık

TTü onda +lIk