omuz

omega

EYun ōméga ωμέγα z«büyük o», Yunan alfabesinin son harfi

omlet

Fr omelette çırpılmış yumurta yemeği

omnibüs

YLat omnibus kamu taşıt aracı (İlk kullanım: 1820 Laffitte, Fr. kamu yöneticisi.) Lat omnibus [dat. çoğ.] herkes için Lat omnis tüm, hep, herkes

omur

TTü omurga

omurga

<< TTü oŋurḳa bel kemiği ETü oŋ/om kemik başı, yuvarlak kemik +IrkU

omuz

KTü: [ anon., Kitab-ı Mecmu-ı Tercüman-ı Türkî, 1343]
raˀsu'l-katf: omuz Çağ: [ Pavet de Courteille, Dictionnaire Turc Oriental, <1500]
omuz: epaule

<< OTü omuz köprücük kemiği veya o kemiğin başı ≈? TTü om kemik başı

 om

Not: Karş. Kıp omaca, Çuv omor, Moğ omuruġu "köprücük kemiği", buna karşılık TTü omaca "uyluk kemiği"! (TS sf. <1500). • Sans ámsa, EYun ōmós "omuz" sözcüklerine yansıyan HAvr *omsos (a.a.) biçimiyle benzerliği şaşırtıcıdır. Symeonidis, Tietze, Eren ve T. Tekin bu benzerliğe istinaden sözcüğü Yunancadan alıntı kabul ederler. Ancak temel anatomiye ilişkin bir sözcüğün bir Hintavrupa diliyle alışveriş konusu olmasını düşünmek güçtür.

Benzer sözcükler: omuzlamak


29.10.2020
on

<< ETü on 10

on|mak

<< ETü on- iyileşmek, sağalmak, iflah olmak

ona|mak

<< ETü una- beğenmek, razı olmak

onanizm

Fr onanisme elle tatmin, masturbasyon öz Onan Tevrat'ın Tekvin kitabında adı geçen bir kişi +ism°

onar|mak

<< ETü oŋar- sağaltmak, iyileştirmek ETü sağ, hayırlı +(g)Ar-