omuz

omega

EYun ōméga ωμέγα z«büyük o», Yunan alfabesinin son harfi

omlet

Fr omelette çırpılmış yumurta yemeği

omnibüs

YLat omnibus kamu taşıt aracı (İlk kullanım: 1820 Laffitte, Fr. kamu yöneticisi.) Lat omnibus [dat. çoğ.] herkes için Lat omnis tüm, hep, herkes

omur

TTü omurga

omurga

<< TTü oŋurḳa bel kemiği ETü oŋ/om kemik başı, yuvarlak kemik +IrkU

omuz

KTü: [ anon., Kitab-ı Mecmu-ı Tercüman-ı Türkî, 1343]
raˀsu'l-katf: omuz Çağ: [ Pavet de Courteille, Dictionnaire Turc Oriental, <1500]
omuz: epaule

<< OTü omuz köprücük kemiği veya o kemiğin başı

 om

Not: Karş. Kıp omaca, Çuv omor, Moğ omuruġu "köprücük kemiği", buna karşılık TTü omaca "uyluk kemiği"! (TS sf. <1500). • Sans ámsa, EYun ōmós "omuz" sözcüklerinde yansıyan HAvr *omsos veya *omesos (a.a.) biçimiyle benzerlik şaşırtıcıdır. Temel anatomiye ilişkin bir sözcüğün bir Hintavrupa diliyle alışveriş konusu olmasını düşünmek güçtür.

Benzer sözcükler: omuzlamak


14.09.2017
on

<< ETü on 10

on|mak

<< ETü on- iyileşmek, sağalmak, iflah olmak

ona|mak

<< ETü una- beğenmek, razı olmak

onanizm

Fr onanisme elle tatmin, masturbasyon öz Onan Tevrat'ın Tekvin kitabında adı geçen bir kişi +ism°

onar|mak

<< ETü oŋar- sağaltmak, iyileştirmek ETü sağ, hayırlı +(g)Ar-