omurga

ombudsman

İng ombudsman vatandaşların kamu kuruluşları hakkındaki şikayetlerini araştırmakla yükümlü kamu görevlisi İsv ombudsman görevli kişi, a.a. § Nor umbodh görev, yetki Nor man adam

omega

EYun ōméga ωμέγα z«büyük o», Yunan alfabesinin son harfi

omlet

Fr omelette çırpılmış yumurta yemeği

omnibüs

YLat omnibus kamu taşıt aracı (İlk kullanım: 1820 Laffitte, Fr. kamu yöneticisi.) Lat omnibus [dat. çoğ.] herkes için Lat omnis tüm, hep, herkes

omur

TTü omurga

omurga

Çağ: [ Nasırüddin Rabguzi, Kısasü'l-Enbiya, 1310]
öz oŋurtkasındın tuğğan [öz omurgasından doğan] (...) Âdem oğlanları Âdemniŋ oŋurkasında érdi TTü: [ anon., Kısas-ı Enbiya terc., <1390]
avret gitdi ve öküzü öldügi yire vardı ve ol öküzüŋ bir oŋurḳasın ve biraz tüsün [tüyünü] buldı TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
oŋurga اوڭرغه

<< TTü oŋurḳa bel kemiği ETü oŋ/om kemik başı, yuvarlak kemik +IrkU

 om

Not: Karş. Moğ omurugu "köprücük kemiği".

Benzer sözcükler: gemi omurgası, omurgalılar, omurgasız


09.10.2017
omuz

<< OTü omuz köprücük kemiği veya o kemiğin başı ≈? TTü om kemik başı

on

<< ETü on 10

on|mak

<< ETü on- iyileşmek, sağalmak, iflah olmak

ona|mak

<< ETü una- beğenmek, razı olmak

onanizm

Fr onanisme elle tatmin, masturbasyon öz Onan Tevrat'ın Tekvin kitabında adı geçen bir kişi +ism°