om

olimpiyat

Fr olympiade 1. Eski Yunan'da dört yılda bir yapılan yarışlar, 2. bunlara benzetilerek 1896'da tesis edilen uluslararası oyunlar EYun olympiás, olympiad- ολυμπιάς, ολυμπιαδ- zOlympia kentinde yapılan spor müsabakaları öz Olympia Eski Yunanistan'da bir kent

olta

İt volta dönme, dolaşma, gidip gelme

oluk

<< ETü oluk içi oyulmuş kütük <<? ETü *oyluk ETü oyul- +Uk

olumlu

YTü olum +lI(g) TTü ol- +Im

oluş|mak

TTü ol- +Iş-

om

omca "kütük" [ anon., Kısas-ı Enbiya terc., <1390]
bir göyinmiş omca [yanmış ağaç kütüğü] gibi omaca "uyluk başı" [ Asım Ef., Kamus-ı Muhit terc., 1810]
al-ˁazala [Ar.]: Davarın elmacığı üzere olan omaca kemiğine denir. [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
om, oma: Türkīde baş gibi müdevver şeyler. Omuz başı, uca kemiği, kuyruk sokumunun kemiği. (...) Ağaç omacası: Ağaç kesindikde yerde kalan kütük ucu.

<< TTü om kemik başı, özellikle uyluk kemiğinin yuvarlak ucu <? ETü oy- +Im

 oy-

Not: Karş. Ar faḳara "oydu", fiḳra "omur". Türkçe sözcük nihai olarak belki "eklem yuvası" anlamındadır.

Benzer sözcükler: omaca

Bu maddeye gönderenler: omur, omurga, omuz


08.06.2015
ombudsman

İng ombudsman vatandaşların kamu kuruluşları hakkındaki şikayetlerini araştırmakla yükümlü kamu görevlisi İsv ombudsman görevli kişi, a.a. § Nor umbodh görev, yetki Nor man adam

omega

EYun ōméga ωμέγα z«büyük o», Yunan alfabesinin son harfi

omlet

Fr omelette çırpılmış yumurta yemeği

omnibüs

YLat omnibus kamu taşıt aracı (İlk kullanım: 1820 Laffitte, Fr. kamu yöneticisi.) Lat omnibus [dat. çoğ.] herkes için Lat omnis tüm, hep, herkes

omur

TTü omurga