oluk

olig(o)+

Fr/İng oligo+ [bileşik adlarda] az, azınlık EYun olígos ολίγος zaz

oligarşi

Fr oligarchie azınlık iktidarı, yönetici azınlık (İlk kullanım: Aristoteles, Yun. filozof (MÖ 384-322).)

oligopoli

İng oligopoly az sayıda şirket tarafından kontrol edilen piyasa (İlk kullanım: 1933 Edward Chamberlin, Amer. iktisatçı.) § EYun olígos ολίγος zaz EYun pōlíon πωλίον zsatıcı EYun pōléō πωλέω zsatmak

olimpiyat

Fr olympiade 1. Eski Yunan'da dört yılda bir yapılan yarışlar, 2. bunlara benzetilerek 1896'da tesis edilen uluslararası oyunlar EYun olympiás, olympiad- ολυμπιάς, ολυμπιαδ- zOlympia kentinde yapılan spor müsabakaları öz Olympia Eski Yunanistan'da bir kent

olta

İt volta dönme, dolaşma, gidip gelme

oluk

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
oluk [[ağaç kütüğünün içi oyularak yapılmış herhangi bir şey, örneğin içinde şıra soğutulan veya hayvan sulamakta kullanılan yalak.]] (...) oluk [[küçük kayık. Bunun esas anlamı ağaç kütüğünün içi oyularak yapılmış olan bir şeydir.]]

<< ETü oluk içi oyulmuş kütük <<? ETü *oyluk ETü oyul- +Uk

 oy-

Not: Karş. ÇTü oğluk "hendek". • EYun ólkos ὁλκος "oluk, oyarak açılmış kanal" ile ses benzerliği tesadüf sayılmalıdır.

Benzer sözcükler: oluk oluk, oluklu mukavva


01.09.2017
olumlu

YTü olum +lI(g) TTü ol- +Im

oluş|mak

TTü ol- +Iş-

om

<< TTü om kemik başı, özellikle uyluk kemiğinin yuvarlak ucu <? ETü oy- +Im

ombudsman

İng ombudsman vatandaşların kamu kuruluşları hakkındaki şikayetlerini araştırmakla yükümlü kamu görevlisi İsv ombudsman görevli kişi, a.a. § Nor umbodh görev, yetki Nor man adam

omega

EYun ōméga ωμέγα z«büyük o», Yunan alfabesinin son harfi