olimpiyat

olgu

Türkiye Türkçesi ol- fiilinden Yeni Türkçe +gU ekiyle türetilmiştir.

olgun

Eski Türkçe olġun "olmuş, yetişkin" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe ol- fiilinden Eski Türkçe +gIn ekiyle türetilmiştir.

olig(o)+

Fransızca ve İngilizce oligo+ "[bileşik adlarda] az, azınlık" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca olígos ολίγος z "az" sözcüğünden alıntıdır.

oligarşi

Fransızca oligarchie "azınlık iktidarı, yönetici azınlık" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Aristoteles, Yun. filozof (MÖ 384-322).)

oligopoli

İngilizce oligopoly "az sayıda şirket tarafından kontrol edilen piyasa" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1933 Edward Chamberlin, Amer. iktisatçı.) İngilizce sözcük Eski Yunanca olígos ολίγος z "az" ve Eski Yunanca pōlíon πωλίον z "satıcı" sözcüklerinin bileşiğidir. Yunanca sözcük Eski Yunanca pōléō πωλέω z "satmak" fiilinden türetilmiştir.

olimpiyat
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Krikor Kumaryan, Evvel Zamanda A'zimü'ş-şân Olan Feylesofların İmra, 1854]
otuz beşinci olimpiyatın birinci senesinde tevellüd edip [ Ahmed Rasim, Şehir Mektupları, 1897]
Yunanistan'da icra edilen mahud olimpiyad oyunlarında taban-süvâr olmakla

Köken

Fransızca olympiade "1. Eski Yunan'da dört yılda bir yapılan yarışlar, 2. bunlara benzetilerek 1896'da tesis edilen uluslararası oyunlar" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca olympiás, olympiad- ολυμπιάς, ολυμπιαδ- z "Olympia kentinde yapılan spor müsabakaları" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Olympia "Eski Yunanistan'da bir kent" özel adından türetilmiştir.

Benzer sözcükler

olimpik


16.07.2018
olta

İtalyanca volta "dönme, dolaşma, gidip gelme" sözcüğünden alıntıdır.

oluk

Eski Türkçe oluk "içi oyulmuş kütük" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *oyluk biçiminden evrilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Eski Türkçe oyul- fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.

olumlu

Yeni Türkçe olum sözcüğünden Yeni Türkçe +lI(g) ekiyle türetilmiştir. Yeni Türkçe sözcük Türkiye Türkçesi ol- fiilinden Yeni Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.

oluş|mak

Türkiye Türkçesi ol- fiilinden Yeni Türkçe +Iş- ekiyle türetilmiştir.

om

Türkiye Türkçesi om "kemik başı, özellikle uyluk kemiğinin yuvarlak ucu" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe oy- fiilinden Eski Türkçe +Im ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.