oldukça

olağan

TTü ol- +(g)An

olağanüstü
olanak

TTü ol- +AnAk

olası

TTü ol- +AsI

olay

TTü ol- +(g)Ay

oldukça

TTü: [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
oldukça: Hayli, epeyi, zararsız hal ve miktarda.

 ol-


31.10.2014
ole(o)+

Fr oléo+ İng oleo+ [bileşik adlarda] yağ Lat oleum zeytinyağı, sıvı yağ EYun élaion ελαίον za.a.

oley

İsp olé heyecan ve teşvik ünlemi ~? Ar allāh a.a.

olgu

TTü ol- +gU

olgun

<< ETü olġun olmuş, yetişkin ETü ol- +gIn

olig(o)+

Fr/İng oligo+ [bileşik adlarda] az, azınlık EYun olígos ολίγος zaz