olay

olabilite

Türkiye Türkçesi ol- ve İngilizce +ability "olabilirlik ifade eden ek" sözcüklerinin bileşiğidir.

olağan

Türkiye Türkçesi ol- fiilinden Türkiye Türkçesinde +(g)An ekiyle türetilmiştir.

olağanüstü
olanak

Türkiye Türkçesi ol- fiilinden Yeni Türkçe +AnAk ekiyle türetilmiştir.

olası

Türkiye Türkçesi ol- fiilinden Yeni Türkçe +AsI ekiyle türetilmiştir.

olay
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Yeni Türkçe: [ TDK, Felsefe ve Gramer Terimleri, 1942]
olam, olay = Vaka - Evénement

Köken

Türkiye Türkçesi ol- fiilinden Yeni Türkçe +(g)Ay ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için ol- maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

olaylı


25.12.2015
oldukça
ole(o)+

Fransızca oléo+ veya İngilizce oleo+ "[bileşik adlarda] yağ" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince oleum "zeytinyağı, sıvı yağ" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen élaion ελαίον z sözcüğünden alıntıdır.

oley

İspanyolca olé "heyecan ve teşvik ünlemi" ünleminden alıntıdır. İspanyolca ünlem Arapça aynı anlama gelen allāh sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.

olgu

Türkiye Türkçesi ol- fiilinden Yeni Türkçe +gU ekiyle türetilmiştir.

olgun

Eski Türkçe olġun "olmuş, yetişkin" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe ol- fiilinden Eski Türkçe +gIn ekiyle türetilmiştir.