olası

ol|mak

Eski Türkçe bol- "olmak" fiilinden evrilmiştir.

olabilite

Türkiye Türkçesi ol- ve İngilizce +ability "olabilirlik ifade eden ek" sözcüklerinin bileşiğidir.

olağan

Türkiye Türkçesi ol- fiilinden Türkiye Türkçesinde +(g)An ekiyle türetilmiştir.

olağanüstü
olanak

Türkiye Türkçesi ol- fiilinden Yeni Türkçe +AnAk ekiyle türetilmiştir.

olası
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Türkiye Türkçesi: "olacak, olmalı (gerundive)" [ Yunus Emre, Bütün Şiirleri, 1320 yılından önce]
Maˁnī eri bu yolda melûl olası degül / Maˁnī tuyan göŋüller hergiz ölesi degül Yeni Türkçe: "muhtemel" [ Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, 1935]
Olası = Muhtemel (...) olasılık = İhtimal

Köken

Türkiye Türkçesi ol- fiilinden Yeni Türkçe +AsI ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için ol- maddesine bakınız.

Ek açıklama

"Muhtemel" anlamında ad olarak kullanımı Dil Devrimi ürünüdür.

Benzer sözcükler

olasılık


28.09.2019
olay

Türkiye Türkçesi ol- fiilinden Yeni Türkçe +(g)Ay ekiyle türetilmiştir.

oldukça
ole(o)+

Fransızca oléo+ veya İngilizce oleo+ "[bileşik adlarda] yağ" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince oleum "zeytinyağı, sıvı yağ" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen élaion ελαίον z sözcüğünden alıntıdır.

oley

İspanyolca olé "heyecan ve teşvik ünlemi" ünleminden alıntıdır. İspanyolca ünlem Arapça aynı anlama gelen allāh sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.

olgu

Türkiye Türkçesi ol- fiilinden Yeni Türkçe +gU ekiyle türetilmiştir.