olası

ol|mak

<< ETü bol- olmak

olabilite

§ TTü ol- İng +ability olabilirlik ifade eden ek

olağan

TTü ol- +(g)An

olağanüstü
olanak

TTü ol- +AnAk

olası

TTü: "olacak, olmalı (gerundive)" [ Yunus Emre, Bütün Şiirleri, <1320]
Maˁnī eri bu yolda melûl olası degül / Maˁnī tuyan göŋüller hergiz ölesi degül YTü: "muhtemel" [ Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, 1935]
Olası = Muhtemel (...) olasılık = İhtimal

TTü ol- +AsI

 ol-

Not: "Muhtemel" anlamında ad olarak kullanımı Dil Devrimi ürünüdür.

Benzer sözcükler: olasılık


28.09.2019
olay

TTü ol- +(g)Ay

oldukça
ole(o)+

Fr oléo+ İng oleo+ [bileşik adlarda] yağ Lat oleum zeytinyağı, sıvı yağ EYun élaion ελαίον za.a.

oley

İsp olé heyecan ve teşvik ünlemi ~? Ar allāh a.a.

olgu

TTü ol- +gU