olanak

okyanus

Arapça uḳyānūs اقيانوس z "dünyayı çevreleyen büyük deniz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen ōkeanós ωκεανός z sözcüğünden alıntıdır.

ol|mak

Eski Türkçe bol- "olmak" fiilinden evrilmiştir.

olabilite

Türkiye Türkçesi ol- ve İngilizce +ability "olabilirlik ifade eden ek" sözcüklerinin bileşiğidir.

olağan

Türkiye Türkçesi ol- fiilinden Türkiye Türkçesinde +(g)An ekiyle türetilmiştir.

olağanüstü
olanak
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Yeni Türkçe: [ TDK, Felsefe ve Gramer Terimleri, 1942]
olanaksız, olamaz = Gayri mümkün = Impossible

Köken

Türkiye Türkçesi ol- fiilinden Yeni Türkçe +AnAk ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için ol- maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

olanaklı, olanaksız


02.11.2013
olası

Türkiye Türkçesi ol- fiilinden Yeni Türkçe +AsI ekiyle türetilmiştir.

olay

Türkiye Türkçesi ol- fiilinden Yeni Türkçe +(g)Ay ekiyle türetilmiştir.

oldukça
ole(o)+

Fransızca oléo+ veya İngilizce oleo+ "[bileşik adlarda] yağ" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince oleum "zeytinyağı, sıvı yağ" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen élaion ελαίον z sözcüğünden alıntıdır.

oley

İspanyolca olé "heyecan ve teşvik ünlemi" ünleminden alıntıdır. İspanyolca ünlem Arapça aynı anlama gelen allāh sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.