olanak

okyanus

Ar uḳyānūs اقيانوس zdünyayı çevreleyen büyük deniz EYun ōkeanós ωκεανός za.a.

ol|mak

<< ETü bol- olmak

olabilite

§ TTü ol- İng +ability olabilirlik ifade eden ek

olağan

TTü ol- +(g)An

olağanüstü
olanak

YTü: [ TDK, Felsefe ve Gramer Terimleri, 1942]
olanaksız, olamaz = Gayri mümkün = Impossible

TTü ol- +AnAk

 ol-

Benzer sözcükler: olanaklı, olanaksız


02.11.2013
olası

TTü ol- +AsI

olay

TTü ol- +(g)Ay

oldukça
ole(o)+

Fr oléo+ İng oleo+ [bileşik adlarda] yağ Lat oleum zeytinyağı, sıvı yağ EYun élaion ελαίον za.a.

oley

İsp olé heyecan ve teşvik ünlemi ~? Ar allāh a.a.