olabilite

okutman

Türkiye Türkçesi okut- fiilinden Yeni Türkçe +mAn ekiyle türetilmiştir.

oküler

Fransızca oculaire "1. göze ait, göze ilişkin, 2. mikroskopun göze yakın olan camı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince oculus "göz" sözcüğünden +ari° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *h₃ekʷ-elo-s (*okʷ-elo-s) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₃ekʷ- (*okʷ-) "görmek" kökünden türetilmiştir.

okült

Fransızca occulte "büyüye ve doğaüstü güçlere ilişkin" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince occultus "gizli, örtülü" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince occulere "gizlemek, örtmek, kapatmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Latince fiil Latince aynı anlama gelen cēlare fiilinden ob+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *ḱél- biçiminden evrilmiştir.

okyanus

Arapça uḳyānūs اقيانوس z "dünyayı çevreleyen büyük deniz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen ōkeanós ωκεανός z sözcüğünden alıntıdır.

ol|mak

Eski Türkçe bol- "olmak" fiilinden evrilmiştir.

olabilite
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"olabilirlik" [ Ekşi Sözlük, 1999]
olability: hedebility tarzı ingilizce kelimeler ile olmak kökünün bir kâsede çırpılması ve o eşsiz tat...

Köken

Türkiye Türkçesi ol- ve İngilizce +ability "olabilirlik ifade eden ek" sözcüklerinin bileşiğidir.

Daha fazla bilgi için ol- maddesine bakınız.

Ek açıklama

İngilizce +ability ekiyle yapılan Türkçe kelimeler 1990'lardan itibaren görülmektedir.


13.01.2018
olağan

Türkiye Türkçesi ol- fiilinden Türkiye Türkçesinde +(g)An ekiyle türetilmiştir.

olağanüstü
olanak

Türkiye Türkçesi ol- fiilinden Yeni Türkçe +AnAk ekiyle türetilmiştir.

olası

Türkiye Türkçesi ol- fiilinden Yeni Türkçe +AsI ekiyle türetilmiştir.

olay

Türkiye Türkçesi ol- fiilinden Yeni Türkçe +(g)Ay ekiyle türetilmiştir.