okyanus

okul

TTü oku- +Il

okunaklı

TTü okun- +(g)Ak

okutman

TTü okut- +mAn

oküler

Fr oculaire 1. göze ait, göze ilişkin, 2. mikroskopun göze yakın olan camı Lat oculus göz +ari° << HAvr *h₃ekʷ-elo-s (*okʷ-elo-s) a.a. HAvr *h₃ekʷ- (*okʷ-) görmek

okült

Fr occulte büyüye ve doğaüstü güçlere ilişkin Lat occultus [pp.] gizli, örtülü Lat occulere gizlemek, örtmek, kapatmak +()t° Lat ob+ cēlare a.a. << HAvr *ḱél- a.a.

okyanus

[ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
oḳyānūs: Dış deniz, bahr-i muhit.

Ar uḳyānūs اقيانوس zdünyayı çevreleyen büyük deniz EYun ōkeanós ωκεανός za.a.

Not: Yunanca sözcüğün etimolojisine ilişkin devasa literatür büsbütün semeresizdir. Bkz. Frisk sf. II:1145, Chant sf. 1299.

Benzer sözcükler: Okyanusya

Bu maddeye gönderenler: kamus, oşinografi


25.04.2019
ol|mak

<< ETü bol- olmak

olabilite

§ TTü ol- İng +ability olabilirlik ifade eden ek

olağan

TTü ol- +(g)An

olağanüstü
olanak

TTü ol- +AnAk