oktav

oksimoron

Fransızca ve İngilizce oxymoron "kendi içinde çelişkili ifade" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca oksýmōron ὀξύµωρον z "«aptallığın uç noktası», retorikte bir yöntem" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca oksýs ὀξύς z "sivri, keskin, bir şeyin sivri ucu" ve Eski Yunanca mōron µώρον z "aptal" sözcüklerinin bileşiğidir.

oksit

Fransızca oxyde "kimyada oksijen içeren bir bileşik" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca oxygène sözcüğünden türetilmiştir.

okşa|mak

Eski Türkçe oχşa- "1. benzemek, 2. elle sevmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *okuş "beniz? yanak?" biçiminden Eski Türkçe +(g)A- ekiyle türetilmiştir.

okt(o)+

Fransızca ve İngilizce octo+ "[bileşik adlarda] sekiz" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca aynı anlama gelen októ οκτό z veya Latince octo "sekiz" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *oḱtṓw biçiminden evrilmiştir.

oktan

Fransızca ve İngilizce octane "sekiz hidrojen atomu olan bir organik bileşik" sözcüğünden alıntıdır.

oktav
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"müzikte sekizli aralık" [ Atî (dergi), 1918]
Oktav mukabili buˁd-i zülküll denilmeyip müsemmene denilmeli imiş.

Köken

Fransızca octave "sekizli" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince octavus "sekizinci" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince octo "sekiz" sözcüğünden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için okt(o)+ maddesine bakınız.


30.09.2012
oku|mak

Eski Türkçe okı- "çağırmak, seslenmek, (yazı) seslendirmek" fiilinden evrilmiştir.

okul

Türkiye Türkçesi oku- fiilinden Yeni Türkçe +Il ekiyle türetilmiştir.

okunaklı

Türkiye Türkçesi okun- fiilinden Türkiye Türkçesinde +(g)Ak ekiyle türetilmiştir.

okutman

Türkiye Türkçesi okut- fiilinden Yeni Türkçe +mAn ekiyle türetilmiştir.

oküler

Fransızca oculaire "1. göze ait, göze ilişkin, 2. mikroskopun göze yakın olan camı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince oculus "göz" sözcüğünden +ari° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *h₃ekʷ-elo-s (*okʷ-elo-s) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₃ekʷ- (*okʷ-) "görmek" kökünden türetilmiştir.