oftalmoloji

offshore

İngilizce off-shore "1. ana karadan ayrı (ada), 2. vergi avantajından yararlanmak üzere yabancı ülkeye kaydırılan fon" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce off "ayrılma edatı" ve İngilizce shore "kıyı" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İngilizce sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *skurō- "kesik" biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(s)ker-² "kesmek" kökünden türetilmiştir. )

ofis

Fransızca office "makam, görev, görev yeri" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince officium "işlik, iş yeri" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince yazılı örneği bulunmayan *opificium biçiminden türetilmiştir. Latince biçim Latince opus facere "iş yapmak, işlemek" deyiminden +ium ekiyle türetilmiştir.

ofisboy

İngilizce office-boy "büroda ayak işleri yapan çırak" sözcüğünden alıntıdır.

ofsayt

İngilizce off-side "dış taraf, bir futbol terimi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce off "ayrı, dışarı (edat)" ve İngilizce side "taraf" sözcüklerinin bileşiğidir.

ofset

İngilizce offset "1. (mimaride) duvarda girinti, çukur, niş, 2. baskı yüzeyindeki oyuklara mürekkep doldurma işlemine dayalı basım tekniği" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce set off "ayırmak, ayrı-koymak, vurgulamak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük İngilizce set "koymak, oturtmak" ve İngilizce off "ayrılma edatı" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İngilizce sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *af biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *h₂epó (*apó) biçiminden evrilmiştir. )

oftalmoloji
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1952]
Bu husustaki travay, Fransız Oftalmoloji kongresinde tebliğ edilmiş

Köken

Fransızca ophthalmologie "göz hastalıkları uzmanlığı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ophtalmós οφταλμός z "göz" (NOT: Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen ops, opt- οψ, οπτ- z sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *okʷ-to- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₃ekʷ- (*okʷ-) "görmek" kökünden türetilmiştir. ) ve Eski Yunanca logeía λογεία z sözcüklerinin bileşiğidir.

Daha fazla bilgi için opt(o)+, +log maddelerine bakınız.

Benzer sözcükler

oftalmolog, oftalmolojik


13.01.2015
ograten

Fransızca au gratin "rendelenmiş peynirli" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Fransızca gratin "rendelenmiş" sözcüğünden à+ önekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca gratter "kazımak, rendelemek" fiilinden türetilmiştir.

oğlak

Eski Türkçe oġlak "yavrucuk, özellikle keçi yavrusu" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe oġul "yavru" sözcüğünden Eski Türkçe +Ak ekiyle türetilmiştir.

oğlan

Eski Türkçe oġlan "evlatlar, yavrular" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe oġul "evlat" sözcüğünün çoğuludur.

oğul

Eski Türkçe oġul "yavru, çocuk" sözcüğünden evrilmiştir.

+oid

Fransızca +oïde veya İngilizce +oid "[bileşik adlarda] gibi, benzer, benzeyen" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen oeidḗs οειδής z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca eîdos εῖδος z "şekil, görüntü, suret" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca eidō ειδω z "görmek" fiilinden türetilmiştir.