oditoryum

odak

Türkiye Türkçesi od "ateş" sözcüğünden Yeni Türkçe +Ak ekiyle türetilmiştir.

odeon

Eski Yunanca oideîon ᾠδεῖον z "konser salonu, küçük tiyatro" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca oidḗ ᾠδή z "şarkı" sözcüğünden +ion ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca aeídeō αείδεω z "şarkı söylemek, terennüm etmek" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₂wei̯d- (*awei̯d-) "söylemek" biçiminden evrilmiştir.

odi(o)+

Fransızca ve İngilizce audio+ "[bileşik adlarda] işitme" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Latince audire "işitmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₂ewis-dʰh₁- (*awis-dʰ-) "duyu-verme, kulak koyma" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₂ew- (*aw-) "duymak" ve Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dʰeh₁- (*dʰē-) "komak, kılmak" sözcüklerinin bileşiğidir.

odise

Fransızca odyssée "uzun ve maceralı yolculuk" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca Odysséa οδυσσέα z "Homeros'un bir destanı" özel adından alıntıdır. Bu sözcük Odysseús "Odysséa destanının kahramanı olan Ithaka kralı" özel adından türetilmiştir.

odisyon

İngilizce audition "1. dinleme, 2. iş için başvuran aktör veya müzisyeni deneme amaçlı dinleme" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince auditio "dinleme, kulak verme" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince audire "dinlemek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir.

oditoryum
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
oditoryum: (...) 2. Konferans, ders, konser vermeğe elverişli salon.

Köken

Fransızca auditorium "küçük konser salonu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen auditorium sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince audire "dinlemek, işitmek" fiilinden +(t)orium ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için odi(o)+ maddesine bakınız.


05.10.2017
odometre

Fransızca odomètre veya İngilizce odometre "yol ölçer" sözcüğünden alıntıdır.

odont(o)+

Fransızca ve İngilizce odonto+ "[bileşik adlarda] diş" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca odoús, odont- ὀδούς, οδοντ- z "diş" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *h₃dónts (*odónts) biçiminden evrilmiştir.

odun

Eski Türkçe otuŋ "yakacak tahta" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *otun- "yanmak" biçiminden Eski Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe ōt "od, ateş" sözcüğünden türetilmiştir.

odyovizüel

Fransızca audio-visuel veya İngilizce audio-visual "görsel-işitsel" sözcüğünden alıntıdır.

of

of veya uf veya öf veya üf "üfleme, yorgunluk, bıkkınlık, üzüntü nidası" anlamında ünlemdir. Bu ünlem ünlem pof veya puf veya pöf veya püf "esinti ve nefes sesi" ünlemi ile eş kökenlidir.