obur

obsidyen

Fr obsidienne bir tür volkanik kayaç Lat obsianus/obsidianus öz Obsius Plinius'a göre bu taşı Etiyopya'da keşfeden kişi +an°

obskürantizm

Fr obscurantisme bilgi ve eleştirel düşüncenin yayılmasına karşı olan bakış açısı, aydınlanmacılığın zıddı Fr obscurant karartıcı +ism° Fr obscure karanlık +ent° Lat obscurus örtülü, karanlık HAvr ob+ *(s)kuH-ro- (*(s)kū-ro-) HAvr *(s)kewH- (*(s)kew-) örtmek, saklamak

obstetrik

Fr obstétrique tıpta hamilelik ve doğum uzmanlığı Lat obstetrix «önleyici kadın», ebe Lat obstare önlemek +(t)rix Lat ob+ stare, stat- durmak

obstrüksiyon

Fr obstruction engelleme Lat obstruere bir yığın veya duvar örerek önünü kesmek +(t)ion Lat ob+ struere, struct- yığmak, dikmek, inşa etmek

obua

Fr hautbois bir çalgı § Fr haut yüksek (<< Lat altus a.a. ) Lat bois tahta, tahta çalgı

obur

evbār/obār "1. çiğnemeden yutan, 2. adam yiyen ejderha veya deniz canavarı" [ Meninski, Thesaurus, 1680]
evbār & obār: p. Yutıcı. Vorator. Ejdehā-ı merdüm evbār: Draco hominum vorator. Mahī-i keştī evbār: Piscis navium absumptor. "vampir" [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
meger [Çerkez ve Abaza lisanında] obur demek sehhār cādūlara derlermiş "... çok yiyen" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
obur: Doymaz.

Fa awbār gürültüyle yiyen, yalayıp yutan

Not: Ahmed Vefik Paşa sözcüğün Türkçe kökenli olduğu kanısındadır. (LO sf. 289) Bu varsayıma istinaden Dil Devrimi döneminde bileşikleri yapılmıştır. • Tatarca ubır, Rus upır, Çek upír, Bul ve Sırp vabır "insan kanı emen efsane canavarı" biçimleri belki bir Türk dili vasıtasıyla Fars mitolojisinden alınmıştır.

Bu maddeye gönderenler: etobur, vampir (vamp)


06.09.2017
obüs

Fr obus top mermisi Alm Haubitze ağır gülle atan bir tür top Çek houfnice taş fırlatan, katapult

ocak

<< ETü oçak ateş yakılan yer << ETü *ōt-çak ETü ōt ateş +çAk

ocakbaşı
od

<< ETü ōt ateş

od(o)+

Fr/İng odo+/hodo+ [bileşik adlarda] yol EYun ʰodós ὁδός zyol << HAvr *sod-o-s HAvr *sed- gitmek