obua

obsesyon

Fransızca obsession "1. kuşatma [esk.], 2. cinler veya şeytanlar tarafından kuşatılmış olma hali [esk.], 3. psikolojide saplantı, sabit fikir" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince obsidere "kuşatmak" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince sedere, sess- "oturmak" fiilinden ob+ önekiyle türetilmiştir.

obsidyen

Fransızca obsidienne "bir tür volkanik kayaç" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince obsianus veya obsidianus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Obsius "Plinius'a göre bu taşı Etiyopya'da keşfeden kişi" özel adından +an° ekiyle türetilmiştir.

obskürantizm

Fransızca obscurantisme "bilgi ve eleştirel düşüncenin yayılmasına karşı olan bakış açısı, aydınlanmacılığın zıddı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca obscurant "karartıcı" sözcüğünden +ism° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca obscure "karanlık" sözcüğünden +ent° ekiyle türetilmiştir. Fransızca sözcük Latince obscurus "örtülü, karanlık" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(s)kuH-ro- (*(s)kū-ro-) biçiminden ob+ önekiyle türetilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(s)kewH- (*(s)kew-) "örtmek, saklamak" kökünden türetilmiştir.

obstetrik

Fransızca obstétrique "tıpta hamilelik ve doğum uzmanlığı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince obstetrix "«önleyici kadın», ebe" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince obstare "önlemek" fiilinden +(t)rix ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince stare, stat- "durmak" fiilinden ob+ önekiyle türetilmiştir.

obstrüksiyon

Fransızca obstruction "engelleme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince obstruere "bir yığın veya duvar örerek önünü kesmek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince struere, struct- "yığmak, dikmek, inşa etmek" fiilinden ob+ önekiyle türetilmiştir.

obua
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Tıngır & Sinapian, Istılahat Lugati, 1892]
Hautbois [Fr.]: hobua هوبوآ denilen bir nevi flavt, nefir.

Köken

Fransızca hautbois "bir çalgı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca haut "yüksek" (NOT: Bu sözcük Latince aynı anlama gelen altus sözcüğünden evrilmiştir. ) ve Latince bois "tahta, tahta çalgı" sözcüklerinin bileşiğidir.

Daha fazla bilgi için alto, buke maddelerine bakınız.

Benzer sözcükler

oboist, obuacı


01.04.2013
obur

Farsça awbār "gürültüyle yiyen, yalayıp yutan" sözcüğünden alıntıdır.

obüs

Fransızca obus "top mermisi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca Haubitze "ağır gülle atan bir tür top" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Çekçe houfnice "taş fırlatan, katapult" sözcüğünden alıntıdır.

ocak

Eski Türkçe oçak "ateş yakılan yer" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *ōt-çak biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe ōt "ateş" sözcüğünden Eski Türkçe +çAk ekiyle türetilmiştir.

ocakbaşı
od

Eski Türkçe ōt "ateş" sözcüğünden evrilmiştir.