oberj

nüve

Arapça nwy kökünden gelen nawā نَوَا z "hurma çekirdeği" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.

nüzul

Arapça nzl kökünden gelen nuzūl نزول z "1. inme, iniş, 2. felç, nezle" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nazala نزل z "indi" fiilinin fuˁūl vezninde masdarıdır.

o

Eski Türkçe ol "işaret sıfatı ve üçüncü tekil kişi zamiri" sözcüğünden evrilmiştir.

oba

Moğolca obuga(n) "1. yığın, küme, 2. göçebe kampı" sözcüğünden alıntıdır. Moğolca sözcük Moğolca obuy- "toplanmak, top ve tümsek olmak" sözcüğünden türetilmiştir.

obelisk

Fransızca obélisque "dikilitaş" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca obelískos ὀβελίσκος z "1. küçük şiş, iğne, 2. ucu sivri sütun" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca obelós ὀβελός z "şiş, mil" sözcüğünün küçültme halidir.

oberj
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"dağcı barınağı, küçük boyutlu kayak oteli" [ Milliyet - gazete, 1952]
memleketin muhtelif yerlerinde ... 60 otel, 30 oberj, 40 plaj, kaplıca ve içme istasyonları ... kurulmasına

Köken

Fransızca auberge "pansiyon, yolcular için yeme ve barınma yeri" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Provansal dilinde aynı anlama gelen alberga sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *haribergo biçiminden alıntıdır. Geç Latince biçim Germence yazılı örneği bulunmayan *hēri-bergōn "asker-barındırma" biçiminden alıntıdır.

Ek açıklama

Karş. İtalyanca albergo, Almanca Herberge "pansiyon, lojman". Anlam yelpazesinin kayak turizmiyle sınırlandırılması Türkçeye özgüdür.


11.08.2017
obez

Fransızca obése veya İngilizce obese "aşırı şişman" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince obesus sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Latince yazılı örneği bulunmayan *obedere "aşırı yemek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Latince fiil Latince edere, es- "yemek" fiilinden ob+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *h₁éd- (*éd-) kökünden evrilmiştir.

obje

Fransızca objet "nesne" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince obiectum "gramerde eylemin nesnesi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince obiicere "yoluna veya karşısına veya önüne çıkmak, arz olunmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatı nötrüdür. Latince fiil Latince iacere, iact- "atmak" fiilinden ob+ önekiyle türetilmiştir.

objektif

Fransızca objectif "nesneye ilişkin, nesnel" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen obiectivus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince obiicere "karşı durmak, yoluna çıkmak" fiilinden +(t)iv° ekiyle türetilmiştir.

obruk

Türkiye Türkçesi oprul- "çökmek, çukurlaşmak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +Uk ekiyle türetilmiştir. Türkçe fiil Eski Türkçe oprı "çukur, oyuk" sözcüğü ile eş kökenlidir.

obsesyon

Fransızca obsession "1. kuşatma [esk.], 2. cinler veya şeytanlar tarafından kuşatılmış olma hali [esk.], 3. psikolojide saplantı, sabit fikir" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince obsidere "kuşatmak" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince sedere, sess- "oturmak" fiilinden ob+ önekiyle türetilmiştir.