Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi Nişanyan Sözlük - Çağdaş Türkçenin Etimolojisi
Nişanyan Sözlük Android Uygulaması

oğul

ofset

İng offset 1. (mimaride) duvarda girinti, çukur, niş, 2. baskı yüzeyindeki oyuklara mürekkep doldurma işlemine dayalı basım tekniği İng set off ayırmak, ayrı-koymak, vurgulamak § İng set koymak, oturtmak İng off ayrılma edatı (<< Ger *af a.a. << HAvr *h₂epó (*apó) a.a. )

oftalmoloji

Fr ophthalmologie göz hastalıkları uzmanlığı § EYun ophtalmós οφταλμός zgöz (EYun ops, opt- οψ, οπτ- za.a. << HAvr *okʷ-to- a.a. HAvr *h₃ekʷ- (*okʷ-) görmek ) EYun logeía λογεία z

ograten

Fr au gratin rendelenmiş peynirli Fr à+ gratin rendelenmiş Fr gratter kazımak, rendelemek

oğlak

<< ETü oġlak yavrucuk, özellikle keçi yavrusu ETü oġul yavru +Ak

oğlan

<< ETü oġlan [çoğ.] evlatlar, yavrular ETü oġul evlat +An2

oğul

ETü: [ Orhun Yazıtları, 735]
beglik oġluŋun kul kıldık, işilik kız oġluŋun küŋ kıldık [beylik oglunu kul kıldık, hanımlık kızını cariye kıldık] TTü: "... arı kovanı" [ Yadigâr-ı İbni Şerif, <1421?]
Kovan otı kim oğul otı dahi dérler TTü: [ Ahmed-i Daî, Divan, <1420]
tatma ol şeker dudaktan ger oğul balı ise / kim aŋa barmak banarlar her zamān helvāyīler

<< ETü oġul yavru, çocuk

Benzer sözcükler: eşşoğlu, oğul otu

Bu maddeye gönderenler: ayol, köpoğlu, oğlak, oğlan (kızoğlan kız, ulan), orostopollu


01.06.2015
+oid

Fr +oïde İng +oid [bileşik adlarda] gibi, benzer, benzeyen EYun oeidḗs οειδής za.a. EYun eîdos εῖδος zşekil, görüntü, suret EYun eidō ειδω zgörmek

oje

Fr augée kapçık içinde tutulan şey, müstahzarat, tırnak cilası Fr auge kapçık, hokka << Lat alveus a.a.

ok

<< ETü ok ok

okazyon

Fr occasion fırsat, rastlantı, hadise Lat occāsio rastlantı Lat occidere üstüne veya önüne düşmek, rast gelmek +()tion Lat ob+ cadere, cas- düşmek

okey

İng (Amer) OK evet, tamam İng ol korekt [all correct] her şey tamam