oğlan

ofsayt

İngilizce off-side "dış taraf, bir futbol terimi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce off "ayrı, dışarı (edat)" ve İngilizce side "taraf" sözcüklerinin bileşiğidir.

ofset

İngilizce offset "1. (mimaride) duvarda girinti, çukur, niş, 2. baskı yüzeyindeki oyuklara mürekkep doldurma işlemine dayalı basım tekniği" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce set off "ayırmak, ayrı-koymak, vurgulamak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük İngilizce set "koymak, oturtmak" ve İngilizce off "ayrılma edatı" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İngilizce sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *af biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *h₂epó (*apó) biçiminden evrilmiştir. )

oftalmoloji

Fransızca ophthalmologie "göz hastalıkları uzmanlığı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ophtalmós οφταλμός z "göz" (NOT: Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen ops, opt- οψ, οπτ- z sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *okʷ-to- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₃ekʷ- (*okʷ-) "görmek" kökünden türetilmiştir. ) ve Eski Yunanca logeía λογεία z sözcüklerinin bileşiğidir.

ograten

Fransızca au gratin "rendelenmiş peynirli" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Fransızca gratin "rendelenmiş" sözcüğünden à+ önekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca gratter "kazımak, rendelemek" fiilinden türetilmiştir.

oğlak

Eski Türkçe oġlak "yavrucuk, özellikle keçi yavrusu" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe oġul "yavru" sözcüğünden Eski Türkçe +Ak ekiyle türetilmiştir.

oğlan
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Orhun Yazıtları, 735]
iniygünüm oglanım [erkek kardeşlerim ve ogullarım] Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
[['oğul'un çoğulu oġlān'dır, ancak bu kullanım kuraldışıdır. Kurala göre çoğul hali 'oğullar' olmalıydı, tıpkı "adamlar" anlamında 'eren' sözcüğü gibi.]] Eski Türkçe: "erkek çocuk [tekil]" [ Kutadgu Bilig, 1069]
yigit erdi oġlan kılınçı amul [genç adam oldu çocuk, tavrı sakin]

Köken

Eski Türkçe oġlan "evlatlar, yavrular" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe oġul "evlat" sözcüğünün çoğuludur.

Daha fazla bilgi için oğul maddesine bakınız.

Ek açıklama

Arkaik Eski Türkçe +An çoğul ekiyle. Karş. eren, budun.

Benzer sözcükler

oğlancı

Bu maddeye gönderenler

kızoğlan kız, ulan


30.06.2019
oğul

Eski Türkçe oġul "yavru, çocuk" sözcüğünden evrilmiştir.

+oid

Fransızca +oïde veya İngilizce +oid "[bileşik adlarda] gibi, benzer, benzeyen" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen oeidḗs οειδής z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca eîdos εῖδος z "şekil, görüntü, suret" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca eidō ειδω z "görmek" fiilinden türetilmiştir.

oje

Fransızca augée "kapçık içinde tutulan şey, müstahzarat, tırnak cilası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca auge "kapçık, hokka" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen alveus sözcüğünden evrilmiştir.

ok

Eski Türkçe ok "ok" sözcüğünden evrilmiştir.

okazyon

Fransızca occasion "fırsat, rastlantı, hadise" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince occāsio "rastlantı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince occidere "üstüne veya önüne düşmek, rast gelmek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince cadere, cas- "düşmek" fiilinden ob+ önekiyle türetilmiştir.