oğlan

ofsayt

İng off-side dış taraf, bir futbol terimi § İng off ayrı, dışarı (edat) İng side taraf

ofset

İng offset 1. (mimaride) duvarda girinti, çukur, niş, 2. baskı yüzeyindeki oyuklara mürekkep doldurma işlemine dayalı basım tekniği İng set off ayırmak, ayrı-koymak, vurgulamak § İng set koymak, oturtmak İng off ayrılma edatı (<< Ger *af a.a. << HAvr *h₂epó (*apó) a.a. )

oftalmoloji

Fr ophthalmologie göz hastalıkları uzmanlığı § EYun ophtalmós οφταλμός zgöz (EYun ops, opt- οψ, οπτ- za.a. << HAvr *okʷ-to- a.a. HAvr *h₃ekʷ- (*okʷ-) görmek ) EYun logeía λογεία z

ograten

Fr au gratin rendelenmiş peynirli Fr à+ gratin rendelenmiş Fr gratter kazımak, rendelemek

oğlak

<< ETü oġlak yavrucuk, özellikle keçi yavrusu ETü oġul yavru +Ak

oğlan

ETü: [ Orhun Yazıtları, 735]
iniygünüm oglanım [erkek kardeşlerim ve ogullarım] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
[['oğul'un çoğulu oġlān'dır, ancak bu kullanım kuraldışıdır. Kurala göre çoğul hali 'oğullar' olmalıydı, tıpkı "adamlar" anlamında 'eren' sözcüğü gibi.]] ETü: "erkek çocuk [tekil]" [ Kutadgu Bilig, 1069]
yigit erdi oġlan kılınçı amul [genç adam oldu çocuk, tavrı sakin]

<< ETü oġlan [çoğ.] evlatlar, yavrular ETü oġul evlat +An2

 oğul

Not: Arkaik ETü +An çoğul ekiyle. Karş. eren, budun.

Benzer sözcükler: oğlancı

Bu maddeye gönderenler: kızoğlan kız, ulan


30.06.2019
oğul

<< ETü oġul yavru, evlat

+oid

Fr +oïde İng +oid [bileşik adlarda] gibi, benzer, benzeyen EYun oeidḗs οειδής za.a. EYun eîdos εῖδος zşekil, görüntü, suret EYun eidō ειδω zgörmek

oje

Fr augée kapçık içinde tutulan şey, müstahzarat, tırnak cilası Fr auge kapçık, hokka << Lat alveus a.a.

ok

<< ETü ok ok

okazyon

Fr occasion fırsat, rastlantı, hadise Lat occāsio rastlantı Lat occidere üstüne veya önüne düşmek, rast gelmek +(t)ion Lat ob+ cadere, cas- düşmek