nur

nuga

Fr nougat koz helvası Prov nougat cevizli, a.a. Prov nougo ceviz << Lat nux, nuc- a.a.

nugget

İng nugget yumrucuk, lokma İng nug (Batı ABD lehçelerinde) yumru, özellikle altın yumrusu

numara

İt numero Fr numéro rakam, sayı << Lat numerus a.a. << HAvr *ném-es-o-s HAvr *nem- belirlemek, tayin etmek

numeratör

Fr numérateur İng numerator sayaç, sayı basan aygıt

nunçaku

Jap nunçaku ヌンチャク zbir iple bağlı iki sopadan oluşan dövüş aracı

nur

[ Kutadgu Bilig, 1069]
ay mulkatḳa nūr [ey mülkün/devletin ışığı] [ Codex Cumanicus, 1303]
lumen [ışık] - Fa: nur vel rosan [roşan] - Tr: yrig [yarığ/yırığ] nurani [ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
geldi ol dem bir nūrānī pīr [nur yüzlü bir ihtiyar] nurlanmak [ Meninski, Thesaurus, 1680]
nūrlanmak: Illuminari [aydınlanmak].

Ar nūr نور z [#nwr fuˁl msd.] ışık, ışıma ≈ Aram nūr/nūrā נוּר zateş ≈ Akad nūru/nīru a.a.

Benzer sözcükler: nurani, nurlanmak, nurlu, nursuz, nuruayn

Bu maddeye gönderenler: minare, münevver, nar2, nevir, tenevvür, tenvir


20.04.2015
nuriye

<? öz Nuriye bir kadın adı

nush

Ar nuṣḥ نصح z [#nṣḥ fuˁl msd.] öğüt, nasihat Ar naṣaḥa نصح zöğüt verdi

nusret

Ar nuṣra(t) نصرة z [#nṣr fuˁla(t) mr.] yardım, özellikle Allah'ın yardımı Ar naṣara نَصَرَ zyardım etti

nuş

Fa nūş نوش z1. ölümsüzlük içkisi, nektar, 2. içme, içki, zevk ü safa << OFa anoş a.a. << Ave anaoşa ölümsüz § Ave an+ olumsuzluk edatı Ave aoşa ölüm, mahv

nutfe

Ar nuṭfa(t) نُطفة z [#nṭf fuˁla(t) mr.] bel suyu, meni Ar naṭafa نَطَفَ zdamladı