nuga

nöron

Yeni Latince neuron "sinir hücresi" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca neúron νεύρον z "sinir" sözcüğünden alıntıdır.

nötr

Fransızca neutre "iki zıttan birine ait olmayan, yansız" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince neuter "«ne o ne o», iki zıttan birine ait olmayan, yansız" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince ne "değil" ve Latince uter "ikisinden biri" sözcüklerinin bileşiğidir.

nötron

Yeni Latince neutron "atomik yükü nötr olan parçacık" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1932 James Chadwick, İng. fizikçi.) Latince sözcük Latince neuter "«ikisi de değil», yansız , cinsiyetsiz" sözcüğünden türetilmiştir.

nuar

Fransızca noix "1. ceviz, 2. sokum (bir et kesimi)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince nux, nuc- "her türlü çekirdek, özellikle ceviz" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *knew-k- "ceviz" biçiminden evrilmiştir.

nubuk

İngilizce nubuck "dış yüzü kumlanmış deri" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce new buck "yeni geyik (derisi)" deyiminden türetilmiştir. Bu sözcük İngilizce new "yeni" ve İngilizce buck "geyik veya ceylanın erkeği" sözcüklerinin bileşiğidir.

nuga
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1929]

Köken

Fransızca nougat "koz helvası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Provansal dilinde nougat "cevizli, koz helvası" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Provansal dilinde nougo "ceviz" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen nux, nuc- sözcüğünden evrilmiştir.

Daha fazla bilgi için nuar maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

nugatin


08.09.2017
nugget

İngilizce nugget "yumrucuk, lokma" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce nug "(Batı ABD lehçelerinde) yumru, özellikle altın yumrusu" sözcüğünden türetilmiştir.

numara

İtalyanca numero veya Fransızca numéro "rakam, sayı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen numerus sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ném-es-o-s biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *nem- "belirlemek, tayin etmek" kökünden türetilmiştir.

numeratör

Fransızca numérateur sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce numerator "sayaç, sayı basan aygıt" sözcüğünden alıntıdır.

nunçaku

Japonca nunçaku ヌンチャク z "bir iple bağlı iki sopadan oluşan dövüş aracı" sözcüğünden alıntıdır.

nur

Arapça nwr kökünden gelen nūr نور z "ışık, ışıma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice nūr veya nūrā נוּר z "ateş" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Akatça aynı anlama gelen nūru veya nīru sözcüğü ile eş kökenlidir.