noter

nostalji

Fransızca nostalgie "sıla hasreti, eskiye duyulan özlem" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca nóstos νόστος z "vatana dönme, sıla" (NOT: Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *nos-to- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *nes- "eve dönme" kökünden türetilmiştir. ) ve Eski Yunanca álgos άλγος z "acı" sözcüklerinin bileşiğidir.

nosyon

Fransızca notion "kavram, fikir" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince notio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince gnoscere, not- "bilmek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir.

not

Fransızca ve İngilizce note "1. işaret, alamet, uyarı, 2. hatırlatıcı kısa yazı, 3. müzikte nota" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen nota sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince (g)noscere "bilmek, tanımak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatı dişilidir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ǵn̥h₃-tó-s (*ǵnō-tó-s) "bilmek" biçiminden evrilmiştir.

nota

Fransızca note "1. işaret, alamet, hatırlatıcı, muhtıra, 2. müzik işareti" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen nota sözcüğünden evrilmiştir.

notebook

İngilizce notebook "1. not defteri, 2. not defteri boyutunda bilgisayar" sözcüğünden alıntıdır.

noter
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Mehmed Bahaeddin (Toven), Yeni Türkçe Lugat, 1924]
noter: (...) kâtib-i adl.

Köken

Fransızca aynı anlama gelen notaire sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince notārius "Roma hukukunda yazman, zabıt kâtibi" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince notāre "yazmak, not etmek, hatırlatıcı işaret koymak" fiilinden +ari° ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için not maddesine bakınız.


09.12.2015
noyan

Moğolca noyan "bey, kumandan" sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Less 589)

nöbet

Arapça nwb kökünden gelen nawba(t) نوبة z "1. sırayla yapılan şey, rotasyon, 2. hastalıkta kriz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nāba ناب z "1. birinin yerine geçti, nöbeti devraldı, 2. krize uğradı" fiilinin faˁla(t) vezninde ismi merresidir.

nöker

Moğolca nökür "yoldaş, arkadaş, maiyet" sözcüğünden alıntıdır. Moğolca sözcük Moğolca nökü- "yanına gelmek, yamamak, eklemek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *ñakV- biçimi ile eş kökenlidir.

nöroloji

Fransızca neurologie "sinir hastalıkları uzmanlığı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce aynı anlama gelen neurology sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Thomas Willis, İng. hekim (1621-75).)

nöron

Yeni Latince neuron "sinir hücresi" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca neúron νεύρον z "sinir" sözcüğünden alıntıdır.