norm

+nomi

Fr +nomie İng +nomy [bileşik adlarda] 1. düzen, yönetim, 2. yasama, kural koyma EYun nomía νομία zyasama EYun nómos νόμος zyasa, töre +ia

nominal

Fr nominal isim bakımından, itibari Lat nominalis Lat nomen, nomin- isim +al° << HAvr *h₁néh₃-mn̥ (*enṓ-mn̥) isim

nonoş

çoc nono +oş

noodle

İng noodle çorba şeklinde pişirilen erişte, şehriye Alm Nudel a.a. ?

nordik

Fr nordique kuzeyli, kuzeye ait Fr nord kuzey +ic° Ger *nor-tr aşağıya veya kuzeye doğru << HAvr *h₁nŕ̥-t(e)ros (*enŕ̥-t(e)ros) HAvr *h₁ner- (*ener-) aşağı, sol, kuzey HAvr *h₁en (*en) iç, aşağı

norm

normatif [ Ziya Gökalp, <1924]
Ananenin, ādetin, teamülün, kitaptaki kaidelerin de (düsturī = normatif) mahiyeti vardır [ Birinci Türk Dili Kurultayı Müzakere Zabıtları, 1933]
onun içinde daha bir norm husule gelmemesi kabil değildir

Fr norme kural, standart, ölçü << Lat norma marangoz gönyesi

Not: EM sf. 788: 'pas d'étymologie pour ce terme technique.'

Benzer sözcükler: normatif

Bu maddeye gönderenler: normal (anormal, paranormal)


22.06.2015
normal

Fr normale kurala uygun, kurallı Lat normalis gönyeli, ölçüye uygun Lat norma gönye +al°

nostalji

Fr nostalgie sıla hasreti, eskiye duyulan özlem § EYun nóstos νόστος zvatana dönme, sıla (<< HAvr *nos-to- HAvr *nes- eve dönme ) EYun álgos άλγος zacı

nosyon

Fr notion kavram, fikir Lat notio Lat gnoscere, not- bilmek +(t)ion

not

Fr/İng note 1. işaret, alamet, uyarı, 2. hatırlatıcı kısa yazı, 3. müzikte nota << Lat nota [pp. fem.] a.a. Lat (g)noscere bilmek, tanımak +()t° << HAvr *ǵn̥h₃-tó-s (*ǵnō-tó-s) bilmek

nota

Fr note 1. işaret, alamet, hatırlatıcı, muhtıra, 2. müzik işareti << Lat nota a.a.