noodle

nomad

Fr nomade İng nomad göçebe EYun nomás, nomad- a.a. EYun némō, nom- davar sürmek << HAvr *nem-

nomenklatür

Fr/İng nomenclature 1. bilimsel bir disiplinde adlandırma sistemi, 2. Sovyetler Birliği'nde Komünist Partinin devlet görevlerine atama sistemi Lat nomenclatura adıyla çağırma ≈ Lat nomenclator yüksek bir görevlinin yanında durarak gelenlerin adını ilan eden hizmetkâr, teşrifatçı, çavuş § Lat nomen ad Lat calare çağırmak, yüksek sesle ilan etmek +()tura

+nomi

Fr +nomie İng +nomy [bileşik adlarda] 1. düzen, yönetim, 2. yasama, kural koyma EYun nomía νομία zyasama EYun nómos νόμος zyasa, töre +ia

nominal

Fr nominal isim bakımından, itibari Lat nominalis Lat nomen, nomin- isim +al° << HAvr *nōmn̥ isim

nonoş

çoc nono +oş

noodle

[ Milliyet - gazete, 1990]
Çin mutfağı: ... karides tatlı ve ekşi soslu, noodle, Çin böreği

İng noodle çorba şeklinde pişirilen erişte, şehriye Alm Nudel a.a. ?


11.08.2017
nordik

Fr nordique kuzeyli, kuzeye ait Fr nord kuzey +ic° Ger *nor-tr aşağıya veya kuzeye doğru << HAvr *nr-tro- HAvr *ner-1 aşağı, sol, kuzey

norm

Fr norme kural, standart, ölçü << Lat norma marangoz gönyesi

normal

Fr normale kurala uygun, kurallı Lat normalis gönyeli, ölçüye uygun Lat norma gönye +al°

nostalji

Fr nostalgie sıla hasreti, eskiye duyulan özlem § EYun nóstos νόστος zvatana dönme, sıla (<< HAvr *nos-to- HAvr *nes-1 eve dönme ) EYun álgos άλγος zacı

nosyon

Fr notion kavram, fikir Lat notio Lat gnoscere, not- bilmek +()tion