nitrogliserin

nişane

Farsça nişāne نِشانه z "işaret eden şey, belirti, hedef tahtası" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça nişānag sözcüğünden evrilmiştir.

nişasta

Farsça nişāste نشاسته z "çökelti?, nişasta" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça nişastan, nişīn- نشستن, نشين z "oturmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatıı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen nişidaiti sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen nişīdati sözcüğü ile eş kökenlidir.

nite

Eski Türkçe neteg "ne kadar, ne gibi, nasıl" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe ne ve Eski Türkçe teg "kadar, gibi" sözcüklerinin bileşiğidir.

nitelik

Eski Türkçe neteglik "nasıllık" sözcüğünden evrilmiştir.

nitr(o)+

Fransızca ve İngilizce nitro+ "[bileşik adlarda] azot" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca nítron νίτρον z "sodyum karbonat (soda) veya potasyum nitrat (güherçile)" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen nitrā נתרא z sözcüğü ile eş kökenlidir. Aramice/Süryanice sözcük Eski Mısır dilinde aynı anlama gelen ntrj sözcüğünden alıntıdır.

nitrogliserin
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Tıngır & Sinapian, Istılahat Lugati, 1892]
Nitroglycérine [Fr.]: nitrogliserin.

Köken

Fransızca nitroglycérine "bir tür patlayıcı madde" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce aynı anlama gelen nitroglycerin sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1857 İng.)

Daha fazla bilgi için nitr(o)+, gliserin maddelerine bakınız.


25.06.2015
nitrojen

Fransızca nitrogène "azot" sözcüğünden alıntıdır.

nivo

Fransızca niveau "su terazisi, seviye" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca aynı anlama gelen livel veya liveau sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen libellus sözcüğünden evrilmiştir.

niyabet

Arapça nwb kökünden gelen niˀāba(t) نىٔابة z "nöbet, birinin yerine görev üstlenme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nāba ناب z "nöbet tuttu, (birinin yerine) bekledi" fiilinin fiˁāla(t) vezninde masdarıdır.

niyaz

Farsça niyāz نياز z "gerek, gereksinim, eksiklik, sıkıntı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde ni-az "aşağı-itme, bastırma, sıkma" fiili ile eş kökenlidir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde az- "itmek, sürmek, gütmek" fiilinden ni+ önekiyle türetilmiştir.

niye