nitrogliserin

nişane

Fa nişāna نِشانه zişaret eden şey, belirti, hedef tahtası << OFa nişānag

nişasta

Fa nişāsta نشاسته z [pp.] dibe oturmuş, çökelti, nişasta Fa nişastan, nişīn- نشستن, نشين zoturmak +a ≈ Ave nishidaiti a.a. ≈ Sans nişīdati a.a. § HAvr *ni- aşağı HAvr *sed-1 oturmak

nite

<< ETü neteg ne kadar, ne gibi § ETü ne ETü teg kadar, gibi

nitelik

<< ETü neteglik nasıllık

nitr(o)+

Fr/İng nitro+ [bileşik adlarda] azot EYun nítron νίτρον zsodyum karbonat (soda) veya potasyum nitrat (güherçile) ≈ Aram nitrā נתרא za.a. Mıs ntrj a.a.

nitrogliserin

[ Tıngır & Sinapian, Istılahat Lugati, 1892]
Nitroglycérine [Fr.]: nitrogliserin.

Fr nitroglycérine bir tür patlayıcı madde İng nitroglycerin a.a. (İlk kullanım: 1857 İng.)


25.06.2015
nitrojen

Fr nitrogène azot

nivo

Fr niveau su terazisi, seviye << EFr livel/liveau a.a. << OLat libellus a.a.

niyabet

Ar niˀāba(t) نىٔابة z [#nwb fiˁāla(t) msd.] nöbet, birinin yerine görev üstlenme Ar nāba ناب znöbet tuttu, (birinin yerine) bekledi

niyaz

Fa niyāz نياز zgerek, gereksinim, eksiklik, sıkıntı ≈ Ave ni-az aşağı-itme, bastırma, sıkma Ave ni+ az- itmek, sürmek, gütmek << HAvr *ag- a.a.

niye