nitr(o)+

nişane

Fa nişāna نِشانه zişaret eden şey, belirti, hedef tahtası << OFa nişānag

nişasta

Fa nişāsta نشاسته z [pp.] dibe oturmuş, çökelti, nişasta Fa nişastan, nişīn- نشستن, نشين zoturmak +a ≈ Ave nishidaiti a.a. ≈ Sans nişīdati a.a. § HAvr *ni- aşağı HAvr *sed-1 oturmak

nite

<< ETü neteg ne kadar, ne gibi § ETü ne ETü teg kadar, gibi

nitelik

<< ETü neteglik nasıllık

nitr(o)+

nitrat [ Ahmed Mithat, <1900]
fotoğraf sanatiyle iştigal edenler kolodyon ve nitrat darjan istimal ettikleri odanın nitrik [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
nitrik asit: ... kezzap.

Fr/İng nitro+ [bileşik adlarda] azot EYun nítron νίτρον zsodyum karbonat (soda) veya potasyum nitrat (güherçile) ≈ Aram nitrā נתרא za.a. Mıs ntrj a.a.

Not: Nitro+ "azot" ve natro+ "sodyum" radikallerinin aynı nihai kökten türediğine dikkat edilmelidir.

Benzer sözcükler: nitrat, nitrik

Bu maddeye gönderenler: nitrogliserin, nitrojen


30.06.2015
nitrogliserin

Fr nitroglycérine bir tür patlayıcı madde İng nitroglycerin a.a. (İlk kullanım: 1857 İng.)

nitrojen

Fr nitrogène azot

nivo

Fr niveau su terazisi, seviye << EFr livel/liveau a.a. << OLat libellus a.a.

niyabet

Ar niˀāba(t) نىٔابة z [#nwb fiˁāla(t) msd.] nöbet, birinin yerine görev üstlenme Ar nāba ناب znöbet tuttu, (birinin yerine) bekledi

niyaz

Fa niyāz نياز zgerek, gereksinim, eksiklik, sıkıntı ≈ Ave ni-az aşağı-itme, bastırma, sıkma Ave ni+ az- itmek, sürmek, gütmek << HAvr *ag- a.a.

niye