nite

niş

Fr/İng niche duvarda raf şeklinde küçük girinti, yuva, niş <<? Lat nidus yuva

nişadır

Fa nūşādur/nawşādur نوشادر zamonyum klorür tozu << OFa anoşādur a.a. § OFa anoş 1. ölümsüz, 2. ölümsüzlük içkisi, iksir, nektar (Ave anaoşa ölümsüz ) OFa ādur ateş

nişan

Fa/OFa nişān نشان ziz, işaret, alamet, simge

nişane

Fa nişāna نِشانه zişaret eden şey, belirti, hedef tahtası << OFa nişānag

nişasta

Fa nişāsta نشاسته z [pp.] dibe oturmuş, çökelti, nişasta Fa nişastan, nişīn- نشستن, نشين zoturmak +a ≈ Ave nishidaiti a.a. ≈ Sans nişīdati a.a. § HAvr *ni- aşağı HAvr *sed-1 oturmak

nite

ETü: [ Irk Bitig, <900]
kerekü içi neteg ol [çadırın içi nasıl] TTü: [ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
nite kim [nasıl ki] hikmetde söz gelmiş durur / pīşrevlerden bize kalmış durur YTü: [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
nite: Eskiden hal sormak için 'nasıl' yerine kullanılırdı. (...) nitel, nitelemek, niteleme sıfatları

<< ETü neteg ne kadar, ne gibi § ETü ne ETü teg kadar, gibi

 ne1, dek1

Not: TTü 17. yy'dan sonra nitekim deyimi dışında müstakil sözcük olarak görünmez iken Dil Devrimi döneminde yeni türevleri inşa edilmiştir.

Benzer sözcükler: nitekim, nitel, nitelemek, nitelenmek, nitelendirmek

Bu maddeye gönderenler: nitelik


06.07.2015
nitelik

<< ETü neteglik nasıllık

nitr(o)+

Fr/İng nitro+ [bileşik adlarda] azot EYun nítron νίτρον zsodyum karbonat (soda) veya potasyum nitrat (güherçile) ≈ Aram nitrā נתרא za.a. Mıs ntrj a.a.

nitrogliserin

Fr nitroglycérine bir tür patlayıcı madde İng nitroglycerin a.a. (İlk kullanım: 1857 İng.)

nitrojen

Fr nitrogène azot

nivo

Fr niveau su terazisi, seviye << EFr livel/liveau a.a. << OLat libellus a.a.