nine

nikris

Arapça nḳrs kökünden gelen niḳris نقرس z "damla hastalığı, gut" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice ḳrs kökünden gelen niḳras נִקְרַס z "bükülme, büzülerek çatlama" sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: al-Jawaliqi, Kitab al-Mu'arrab sf. 62, Fraenkel, Die Aram. Fremdwörter im Arabischen sf. 264; Jastrow, Dict. of the Targumim, Talmud Bavli etc. sf. 1423 sub קרס.) Bu sözcük Aramice/Süryanice ḳāras "bükme, büzme" sözcüğünün niphˁal vezninde türevidir.

nilüfer

Farsça nīlufar veya nīlūpal veya līlūpal نيلفر/نيلوپل/ليلوپل z "bir tür çiçek" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen nilōpal sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Sanskritçe nīlotpala नीलोत्पल z "mavi lotus çiçeği, nymphaea cyanea" sözcüğünden alıntıdır. Sanskritçe sözcük Sanskritçe nīla "mavi" ve Sanskritçe utpala उत्पल z "lotus çiçeği" sözcüklerinin bileşiğidir.

nim

Farsça nīm نيم z "yarım" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen naēma- sözcüğü ile eş kökenlidir.

nimbus

Latince nimbus "hale" sözcüğünden alıntıdır.

nimet

Arapça nˁm kökünden gelen niˁma(t) نعمة z "ihsan, bereket, hoşnutluk" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naˁama نعم z "mutlu oldu, hoşnut idi, zevk ve refahla yaşadı" fiilinin fiˁla(t) vezninde ismi merresidir. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice nāˁem נָעֵם z "hoşnutluk, uyum, ses uyumu" sözcüğü ile eş kökenlidir. )

nine
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Türkiye Türkçesi: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
nene: vox est infantum quâ matres, avia, nutrices appellant [küçük çocukların anne, büyükanne ve dadıya hitap sözü] Türkiye Türkçesi: [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
nene: ana, anne. Hanım nene: büyük valide. Süt nene: süt anne.

Köken

ne-ne çocuk sözünden türetilmiştir.

Ek açıklama

Çocuk dilinde evrensel olan kadın akraba sembolizminden. Karş. İngilizce nanny "nine, sütanne".

Benzer sözcükler

nene, sütnine

Bu maddeye gönderenler

haminne


11.12.2015
ninja

Japonca ninja 忍者 z "ajan, kimliğini gizleyen savaşçı" sözcüğünden alıntıdır. Japonca sözcük Japonca nin "gizlilik" ve Japonca ja "kişi" sözcüklerinin bileşiğidir.

ninni

"şarkı, terennüm" çocuk dilinden türetilmiştir.

nipel

İngilizce nipple "1. meme ucu, 2. bir su tesisatı birimi" sözcüğünden alıntıdır.

nirengi

Farsça nīrangī "sihirbazlık, şaşırtıcı el becerisi" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça nīrang نيرنگ z "1. hile, sihir, tılsım, 2. plan, tasarım, bir resmin boyanmadan önceki taslağı" sözcüğünden +ī ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça nīrang "sihir, tılsım" sözcüğünden evrilmiştir.

nirvana

Sanskritçe nirvāna निर्वाण z "1. sönme, 2. Budist inançta enkarnasyon döngüsünün sona ermesi, sonsuz huzur" sözcüğünden alıntıdır. Sanskritçe sözcük Sanskritçe nis-, nir- "dışarı, öte, kapanma yönünde hareket bildiren edat" ve Sanskritçe vāti "esmek, üflemek" sözcüklerinin bileşiğidir.