nişan

nistagmus

YLat nystagmus göz seğirmesi EYun nystagmós νυσταγμός zuyuklama, uyur gibi olma EYun nystázō νυστάζω zuyuklamak, uykulu olmak

nisvan

Ar niswān نسوان z [#nsw fiˁlān çoğ.] kadınlar (çoğul), kadınlık Ar nisāˀ نساء zkadın zümresi (kolektif)

nisyan

Ar nisyān نسيان z [#nsy fiˁlān msd.] unutma Ar nasiya نسى zunuttu

niş

Fr/İng niche duvarda raf şeklinde küçük girinti, yuva, niş <<? Lat nidus yuva

nişadır

Fa nūşādur/nawşādur نوشادر zamonyum klorür tozu << OFa anoşādur a.a. § OFa anoş 1. ölümsüz, 2. ölümsüzlük içkisi, iksir, nektar (Ave anaoşa ölümsüz ) OFa ādur ateş

nişan

[ Kutadgu Bilig, 1069]
ajunda atı kaldı belgü nişān [dünyada adı kaldı alamet ve nişan] nişanlamak "imzalamak" [ Codex Cumanicus, 1303]
signum - Fa & Tr: nisan (...) signo [imzalarım] - Tr: nisanlarmen nişangâh [ Yazıcızade Ali, Tarih-i Âl-i Selçuk, 1423]
oklar ve taşlar urup nişāngāh idinmişlerdi. nişancı "mühür görevlisi" [ Fatih Sultan Mehmed, Kanunname-i Al-i Osman, <1481]
sadrda oturmak vüzerānın ve kaḍıˁaskerlerin ve defterdārların ve nişāncının yoludur. nişanlı [ Meninski, Thesaurus, 1680]
nişānlamak: Signare, notare [işaretlemek, imzalamak]. Nişanlü: Signatus, notatus [imzalı, işaretli], & desponiatus, sponsus [evlilik sözleşmesi yapılmış].

Fa/OFa nişān نشان ziz, işaret, alamet, simge

Not: Farsça sözcüğün Sami dillerinden alıntı olma ihtimali üzerinde durulmuştur. Karş. İbr nēş, Aram nişā "işaret, simge", Akad nīşu "kaldırma, dikme". Erm nşan նշան "simge, özellikle haç" Orta Farsçadan alıntıdır.

Benzer sözcükler: nişancı, nişangâh, nişanlamak, nişanlanmak, nişanlatmak, nişanlı

Bu maddeye gönderenler: nişane


06.11.2018
nişane

Fa nişāne نِشانه zişaret eden şey, belirti, hedef tahtası << OFa nişānag

nişasta

Fa nişāste نشاسته z [pp.] çökelti?, nişasta <? Fa nişastan, nişīn- نشستن, نشين zoturmak +a ≈ Ave nişidaiti a.a. ≈ Sans nişīdati a.a.

nite

<< ETü neteg ne kadar, ne gibi § ETü ne ETü teg kadar, gibi

nitelik

<< ETü neteglik nasıllık

nitr(o)+

Fr/İng nitro+ [bileşik adlarda] azot EYun nítron νίτρον zsodyum karbonat (soda) veya potasyum nitrat (güherçile) ≈ Aram nitrā נתרא za.a. Mıs ntrj a.a.