nevbahar

network

İngilizce network "ağ şeklinde örülmüş şey, (mec.) iletişim ağı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce net "ağ" ve İngilizce work "iş" sözcüklerinin bileşiğidir.

nev

Farsça nav نو z "yeni" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen nav veyaveya nōg sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen nava- sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *néw-i̯o-s biçiminden evrilmiştir.

neva

Farsça navā نَوا z "melodi, nağme, armoni, (mec.) düzen" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen nivag sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde vak-, vaç- "seslenmek, söylemek" fiilinden ni+ önekiyle türetilmiştir. Avestaca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *wekʷ- biçiminden evrilmiştir.

nevale

Arapça nwl kökünden gelen nawāla(t) نَوَالة z "ihsan, harçlık, yolluk" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nāla نَالَ z "verdi, sundu, ihsan etti" fiilinin faˁāla(t) vezninde ismi merresidir.

nevazil

Arapça nzl kökünden gelen nawāzil نوازل z "başa gelen talihsizlikler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nāzila(t) نازلة z "«inen şey», kaderin sillesi, bela, felaket" sözcüğünün fawāˁil vezninde çoğuludur.

nevbahar
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ömer b. Mezîd, Mecmuatü'n-nezâir, 1437]
ol zemān kim būsıtānda nev-behār / şāχı dürr-i berg eyledi laˀli bār

Köken

Farsça navbahār نوبهار z "yeni-bahar, ilkbahar" sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için nev, bahar1 maddelerine bakınız.


21.09.2017
nevi

Arapça nwˁ kökünden gelen nawˁ نوع z "cins, çeşit" sözcüğünden alıntıdır.

nevir

Arapça nūr نُور z "aydınlık, ışık" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.

nevmit

Farsça nawmīd veya na-umīd نَوْمِيد z "umutsuz" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça umīd اوميد z "umut" sözcüğünden evrilmiştir.

nevr(o)+

Fransızca ve İngilizce neuro+ "[bileşik adlarda] sinir" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca neúron νεύρον z "sinir" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(s)nḗh₁wr̥ (*(s)nḗwr̥) "sinir, kas kirişi" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(s)neh₁- (*(s)nē-) "sinir, kas lifi" kökünden türetilmiştir.

nevralji

Fransızca neuralgie "sinir ağrısı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca néuron νέυρον z "sinir" ve Eski Yunanca álgos άλγος z "acı" sözcüklerinin bileşiğidir.