nevazil

netice

Arapça ntc kökünden gelen natīca(t) نتيجة z "sonuç, ürün, çıkan şey" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nataca نتج z "üretti, çıkardı, sonuç verdi" fiilinin faˁīlā(t) vezninde sıfat dişilidir.

network

İngilizce network "ağ şeklinde örülmüş şey, (mec.) iletişim ağı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce net "ağ" ve İngilizce work "iş" sözcüklerinin bileşiğidir.

nev

Farsça nav نو z "yeni" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen nav veyaveya nōg sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen nava- sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *néw-i̯o-s biçiminden evrilmiştir.

neva

Farsça navā نَوا z "melodi, nağme, armoni, (mec.) düzen" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen nivag sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde vak-, vaç- "seslenmek, söylemek" fiilinden ni+ önekiyle türetilmiştir. Avestaca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *wekʷ- biçiminden evrilmiştir.

nevale

Arapça nwl kökünden gelen nawāla(t) نَوَالة z "ihsan, harçlık, yolluk" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nāla نَالَ z "verdi, sundu, ihsan etti" fiilinin faˁāla(t) vezninde ismi merresidir.

nevazil
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
nevāzil-i çarχ-ı fitne-engiz [fitneci feleğin darbesi] [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
nevāzil: (...) 2. tr. fd. [Türkçe tekil] zükâm. Nevāzile uğradım, nevāzil oldum. (Bu maˁna, 'nezle'nin cemˁi zuˁm olunmakdan [çoğulu sanılmasından] tevellüd etmiştir.)

Köken

Arapça nzl kökünden gelen nawāzil نوازل z "başa gelen talihsizlikler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nāzila(t) نازلة z "«inen şey», kaderin sillesi, bela, felaket" sözcüğünün fawāˁil vezninde çoğuludur.

Daha fazla bilgi için nüzul maddesine bakınız.

Ek açıklama

Halk kullanımında nezle sözcüğüyle eş anlamlıdır.


20.08.2015
nevbahar

Farsça navbahār نوبهار z "yeni-bahar, ilkbahar" sözcüğünden alıntıdır.

nevi

Arapça nwˁ kökünden gelen nawˁ نوع z "cins, çeşit" sözcüğünden alıntıdır.

nevir

Arapça nūr نُور z "aydınlık, ışık" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.

nevmit

Farsça nawmīd veya na-umīd نَوْمِيد z "umutsuz" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça umīd اوميد z "umut" sözcüğünden evrilmiştir.

nevr(o)+

Fransızca ve İngilizce neuro+ "[bileşik adlarda] sinir" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca neúron νεύρον z "sinir" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(s)nḗh₁wr̥ (*(s)nḗwr̥) "sinir, kas kirişi" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(s)neh₁- (*(s)nē-) "sinir, kas lifi" kökünden türetilmiştir.