neva

net2

İngilizce net "balık ağı, her çeşit ağ" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski İngilizce aynı anlama gelen nett sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Germence biçiminden evrilmiştir.

netameli

Arapça ntn kökünden gelen natāna(t) نتانة z "pis koku, çürüme kokusu" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça natana نتن z "çürüdü, pis koku yaydı" fiilinin faˁāla(t) vezninde masdarıdır.

netice

Arapça ntc kökünden gelen natīca(t) نتيجة z "sonuç, ürün, çıkan şey" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nataca نتج z "üretti, çıkardı, sonuç verdi" fiilinin faˁīlā(t) vezninde sıfat dişilidir.

network

İngilizce network "ağ şeklinde örülmüş şey, (mec.) iletişim ağı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce net "ağ" ve İngilizce work "iş" sözcüklerinin bileşiğidir.

nev

Farsça nav نو z "yeni" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen nav veyaveya nōg sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen nava- sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *néw-i̯o-s biçiminden evrilmiştir.

neva
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ömer b. Mezîd, Mecmuatü'n-nezâir, 1437]
nevā-yı bülbül ü āvāz-ı dürrāc [ Meninski, Thesaurus, 1680]
nevā: Düzen, intizāmi hāl, ˁilmi mūsıḳīde bir maḳāmün yā bir perdenün adı

Köken

Farsça navā نَوا z "melodi, nağme, armoni, (mec.) düzen" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen nivag sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde vak-, vaç- "seslenmek, söylemek" fiilinden ni+ önekiyle türetilmiştir. Avestaca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *wekʷ- biçiminden evrilmiştir.

Daha fazla bilgi için avaz maddesine bakınız.

Ek açıklama

Ermenice nvak նվագ "müzik, nağme" Orta Farsçadan alınmıştır.


08.06.2015
nevale

Arapça nwl kökünden gelen nawāla(t) نَوَالة z "ihsan, harçlık, yolluk" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nāla نَالَ z "verdi, sundu, ihsan etti" fiilinin faˁāla(t) vezninde ismi merresidir.

nevazil

Arapça nzl kökünden gelen nawāzil نوازل z "başa gelen talihsizlikler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nāzila(t) نازلة z "«inen şey», kaderin sillesi, bela, felaket" sözcüğünün fawāˁil vezninde çoğuludur.

nevbahar

Farsça navbahār نوبهار z "yeni-bahar, ilkbahar" sözcüğünden alıntıdır.

nevi

Arapça nwˁ kökünden gelen nawˁ نوع z "cins, çeşit" sözcüğünden alıntıdır.

nevir

Arapça nūr نُور z "aydınlık, ışık" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.