nesep

nepotizm

İngilizce nepotism "«yeğencilik», akraba kayırma" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Fransızca népotisme sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince nepōs, nepōt- "torun, yeğen" sözcüğünden +ism° ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *népōts biçiminden evrilmiştir.

nerd

İngilizce nerd "masa başı çocuğu, öğrenci argosunda inek" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Nerd "Dr. Seuss adlı çocuk kitabında bir karakter" özel adından türetilmiştir.

nere

Eski Türkçe ne "soru sıfatı ve zamiri" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +rA ekiyle türetilmiştir.

nergis

Farsça ve Orta Farsça nargis نرگس z "nergis çiçeği" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen nārkissos ναρκισσος z sözcüğü ile eş kökenlidir.

nervür

Fransızca nervure "bir yüzeyde sinir veya kas kirişine benzeyen hat" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince nervus "kas kirişi, kas, sinir, yay" sözcüğünden +(t)ura ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(s)nḗh₁wr̥ (*(s)nḗwr̥) "sinir, kas kirişi" biçiminden evrilmiştir.

nesep
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Edib Ahmed, Atebet-ül Hakayık, 1250? yılından önce]
nasabsızḳa bilig yirilmez nasab [soylu olmayana bilgi kusursuz soyluluktur] [ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
hīç nesebsüz dünyāya χalḳ gelmedi

Köken

Arapça nsb kökünden gelen nasab نسب z "soyağacı, soy, bir kimsenin mensup olduğu aile veya aşiret" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nasaba نسب z "(bir babaya veya bir soya) mensup idi, ait idi" fiilinden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için nispet maddesine bakınız.


17.04.2015
nesih

Arapça nsχ kökünden gelen nasχ نسخ z "1. yasa veya ferman yerine yeni yasa ve ferman çıkarma, 2. bir belge veya kitabı kopyalama, temize çekme, nüsha çıkarma, 3. bu iş için kullanılan standart kitap yazısı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice nəsāχ נְסָח z "1. kaldırma, giderme, 2. yazı kopyalama, temize çekme" sözcüğünden alıntıdır.

nesil

Arapça nsl kökünden gelen nasl نَسْل z "1. üreme, yavrulatma, 2. alt soy, döl" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nasala نَسَلَ z "üredi, doğurttu" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

nesim

Arapça nsm kökünden gelen nasīm نسيم z "esinti" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nasama نَسَمَ z "hafifçe esti" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

nesir

Arapça ns̠r kökünden gelen naṯr نَثْر z "1. salma, saçma, dağıtma, 2. serbest yazı, nazım karşıtı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naṯara نَثَرَ z "1. saldı, saçtı, dağıttı, 2. düzyazı yazdı" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır. Bu sözcük İbranice nātar נָתַר z "salmak, saçmak, dağıtmak" fiili ile eş kökenlidir.

neskafe

Nescafé "hazır kahve markası" ticari markasından alıntıdır. (İlk kullanımı: 1938 Nestlé SA, İsviçre firması.) Bu sözcük Henri Nestlé "Alman asıllı İsviçreli girişimci (1814-1890)" özel adından türetilmiştir.