nergis

neoloji

Fr néologie yeni bulunmuş sözcük veya deyim, yeni sözcükler kullanma § EYun néos νέος zyeni EYun lógos λόγος zsöz

neon

YLat neon [n.] asal bir gaz (İlk kullanım: 1898 Sir William Ramsay ve Morris Travers, İng. kimyacılar.) EYun néos νέος zyeni

nepotizm

İng nepotism «yeğencilik», akraba kayırma Fr népotisme Lat nepōs, nepōt- torun, yeğen +ism° << HAvr *népōts a.a.

nerd

İng nerd masa başı çocuğu, öğrenci argosunda inek öz Nerd Dr. Seuss adlı çocuk kitabında bir karakter

nere

ETü ne soru sıfatı ve zamiri +rA

nergis

[ Mesud b. Ahmed, Süheyl ü Nevbahar terc., 1354]
Gözi anuŋ sanasın nergis idi [ Erzurumlu Darir, Kıssa-i Yusuf terc., <1377]
ağzı beste sözi şekker yüzi gül / lāle sünbül nergis ola aŋa kul

Fa/OFa nargis نرگس znergis çiçeği ≈ EYun nārkissos ναρκισσος za.a.

Not: Nihai kaynağı muhtemelen bir Anadolu veya Ortadoğu dilidir. Karş. Akad narqītu "parfüm, şifalı ot". • Batı dillerine Latince vasıtasıyla Yunancadan alınmıştır. Karş. İng narcissus, Fr narcisse "nergis".

Bu maddeye gönderenler: narsisizm


10.12.2015
nervür

Fr nervure bir yüzeyde sinir veya kas kirişine benzeyen hat Lat nervus kas kirişi, kas, sinir, yay +(t)ura << HAvr *(s)nḗh₁wr̥ (*(s)nḗwr̥) sinir, kas kirişi

nesep

Ar nasab نسب z [#nsb] soyağacı, soy, bir kimsenin mensup olduğu aile veya aşiret Ar nasaba نسب z(bir babaya veya bir soya) mensup idi, ait idi

nesih

Ar nasχ نسخ z [#nsχ faˁl msd.] 1. yasa veya ferman yerine yeni yasa ve ferman çıkarma, 2. bir belge veya kitabı kopyalama, temize çekme, nüsha çıkarma, 3. bu iş için kullanılan standart kitap yazısı Aram nəsāχ נְסָח z1. kaldırma, giderme, 2. yazı kopyalama, temize çekme

nesil

Ar nasl نَسْل z [#nsl faˁl msd.] 1. üreme, yavrulatma, 2. alt soy, döl Ar nasala نَسَلَ züredi, doğurttu

nesim

Ar nasīm نسيم z [#nsm faˁīl sf.] esinti Ar nasama نَسَمَ zhafifçe esti