nemesis

nektarin

İngilizce nectarine "bir tür havsız şeftali" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce nectar "mitolojide tanrıların içeceği, meyve veya çiçek özü" sözcüğünden +in° ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.

nem

Farsça nam نم z "yaşlık, yaş (isim ve sıfat)" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen nab- veya namb- sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *nebʰ- "yaş, rutubet, ıslaklık" biçiminden evrilmiştir.

nema

Arapça nmw kökünden gelen namāˀ نماء z "artış, bereket" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça namā نما z "arttı, çoğaldı, bereket buldu" fiilinin faˁāl vezninde masdarıdır.

nematod

Fransızca ve İngilizce nematode "ipliksi yapıda asalak kurtçuk" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca nḗma, nḗmat- νήμα z "iplik" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca néō νέω z "eğirmek" fiilinden +ma(t) ekiyle türetilmiştir.

nemçe

Sırpça njemac "«dilsiz», Slavca bilmez, yabancı, Alman" sözcüğünden alıntıdır. Sırpça sözcük Eski Slavca nyem- нěmъ z "dilsiz" sözcüğünden evrilmiştir.

nemesis
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 2006]
Hubris (kendini beğenmiş umarsızlık), her zaman bir Nemesis (cezalandırıcı) yaratır.

Köken

İngilizce nemesis "ceza ve intikam tanrıçası, eden bulur adaleti" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen némesis νέµεσις z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca némō νέµω z "hakkını veya cezasını vermek, kadir biçmek" fiilinden +sis ekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *nem- "belirlemek, tayin etmek, pay vermek" biçiminden evrilmiştir.

Daha fazla bilgi için +nom maddesine bakınız.


16.08.2017
nemfoman

Fransızca nymphomane "aşırı cinsel isteği olan kadın" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca nýmphē νύμφη z "1. bakire, genç kız, gelin, 2. klitoris veya kızlık zarı" ve Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(s)newbʰ- "gerdeğe girme" kökünden türetilmiştir. ) Eski Yunanca manía μανία z "delilik" sözcüklerinin bileşiğidir.

nemrut

Arapça Namrūd نمرود z "Kuran'a göre Hz. İbrahim'e zulmeden efsanevi hükümdar" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük İbranice Nimrōd נמרד z "Tevrat'a göre Asur veya Babil ülkesi hükümdarı" özel adından alıntıdır.

neo-con

İngilizce neo-con sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce neo-conservative "yeni-muhafazakâr, 1960'ların liberal ortamına tepki olarak ortaya çıkan bir Amerikan siyasi akımı" sözcüğünün kısaltmasıdır. (İlk kullanımı: 1973 Michael Harrington, Amer. sosyalist yazar.)

neolitik

Fransızca néolithique "yeni taş devri" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca néos νέος z "yeni" ve Eski Yunanca líthos λίθος z "taş" sözcüklerinin bileşiğidir.

neoloji

Fransızca néologie "yeni bulunmuş sözcük veya deyim, yeni sözcükler kullanma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca néos νέος z "yeni" ve Eski Yunanca lógos λόγος z "söz" sözcüklerinin bileşiğidir.