nemçe

nektar

Fransızca néctar "çok leziz içki, çiçek veya meyve özü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca néktar νέκταρ z "tanrıların ölümsüzlük içkisi, ab-ı hayat" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice yazılı örneği bulunmayan *yayin niḳṭar יינ נקטר z "reçineli şarap" deyiminden alıntıdır. İbranice deyim İbranice niḳṭar נקטר z "reçinelendirilmiş, tütsülenmiş" sözcüğünden türetilmiştir. İbranice sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice ḳāṭar קטר z "halkalandı, dumanı tüttü" fiilinden türetilmiştir.

nektarin

İngilizce nectarine "bir tür havsız şeftali" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce nectar "mitolojide tanrıların içeceği, meyve veya çiçek özü" sözcüğünden +in° ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.

nem

Farsça nam نم z "yaşlık, yaş (isim ve sıfat)" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen nab- veya namb- sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *nebh- "yaş, rutubet, ıslaklık" biçiminden evrilmiştir.

nema

Arapça nmw kökünden gelen namāˀ نماء z "artış, bereket" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça namā نما z "arttı, çoğaldı, bereket buldu" fiilinin faˁāl vezninde masdarıdır.

nematod

Fransızca ve İngilizce nematode "ipliksi yapıda asalak kurtçuk" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca nḗma, nḗmat- νήμα z "iplik" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca néō νέω z "eğirmek" fiilinden +ma(t) ekiyle türetilmiştir.

nemçe
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"Alman ülkesi" [, 1500 yılından önce]

Köken

Sırpça njemac "«dilsiz», Slavca bilmez, yabancı, Alman" sözcüğünden alıntıdır. Sırpça sözcük Eski Slavca nyem- нěmъ z "dilsiz" sözcüğünden evrilmiştir.

Ek açıklama

Karş. nemets немец, Çekçe němec, Lehçe niemiec vb. (aynı anlamda). Tüm Slav dillerinde görülen bu sözcük slověnin "dilli" > "Slavca konuşan" zıddıdır.


01.10.2017
nemesis

İngilizce nemesis "ceza ve intikam tanrıçası, eden bulur adaleti" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen némesis νέµεσις z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca némō νέµω z "hakkını veya cezasını verme, kadir biçme" fiilinden +sis ekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *nem- "hakkını veya haddini vermek, ölçmek" biçiminden evrilmiştir.

nemfoman

Fransızca nymphomane "aşırı cinsel isteği olan kadın" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca nýmphē νύμφη z "1. bakire, genç kız, gelin, 2. klitoris veya kızlık zarı" (NOT: Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *nu(m)bh- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *sneubh- "gerdeğe girme" kökünden türetilmiştir. ) ve Eski Yunanca manía μανία z "delilik" sözcüklerinin bileşiğidir.

nemrut

Arapça Namrūd نمرود z "Kuran'a göre Hz. İbrahim'e zulmeden efsanevi hükümdar" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük İbranice Nimrōd נמרד z "Tevrat'a göre Asur veya Babil ülkesi hükümdarı" özel adından alıntıdır.

neo-con

İngilizce neo-con sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce neo-conservative "yeni-muhafazakâr, 1960'ların liberal ortamına tepki olarak ortaya çıkan bir Amerikan siyasi akımı" sözcüğünün kısaltmasıdır. (İlk kullanımı: 1973 Michael Harrington, Amer. sosyalist yazar.)

neolitik

Fransızca néolithique "yeni taş devri" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca néos νέος z "yeni" ve Eski Yunanca líthos λίθος z "taş" sözcüklerinin bileşiğidir.