nektar

nekr(o)+

Fr nécro+ İng necro+ [bileşik adlarda] ölü EYun nekrós νεκρός zölü, ceset << HAvr *nek-ro- HAvr *nek-1 ölmek

nekre

Ar nakra(t) نكرة z [#nkr faˁla(t) mr.] bilinmeyen şey, belirsizlik Ar nakara نكر zbilmedi, inkâr etti

nekrofil

Fr nécrophile ölü sevici

nekropol

Fr nécropole ölüler kenti, antik mezarlık EYun nekrópolis νεκρόπολις za.a.

nekroz

Fr nécrose doku veya hücre ölümü EYun nekrósis νεκρόσις zölüm hali EYun nekróō νεκρόω zölmek +osis

nektar

"ölümsüzlük içkisi" [ Cumhuriyet - gazete, 1936]
garb masallarında ilahların, ilahelerin içkisi olarak tanıtılan nektar "... arıların çiçekten elde ettiği öz suyu" [ Milliyet - gazete, 1955]
çiçek ve otlardan topladıkları 'Nektar'ları kovanlarına getirip "... şeker ve glikozla seyreltilmiş meyve özü" [ Milliyet - gazete, 1968]
modern tesislerde el değmeden.hazırlanan tabii meyva ve sebze suları ve nektarlar, vitamininden hiçbir şey kaybetmeden

Fr néctar çok leziz içki, çiçek veya meyve özü EYun néktar νέκταρ ztanrıların ölümsüzlük içkisi, ab-ı hayat İbr/Aram *yayin niḳṭar יינ נקטר zreçineli şarap İbr niḳṭar נקטר zreçinelendirilmiş, tütsülenmiş İbr/Aram ḳāṭar קטר zhalkalandı, dumanı tüttü

 katran1

Not: Yunanca sözcüğün kökenine ilişkin geniş literatür için Chant sf. 741-742, Rosol sf. 196. Kretschmer ve M. Masson'un Sami kökenine karşı çıkan görüşleri zayıftır.

Bu maddeye gönderenler: nektarin


19.08.2017
nektarin

İng nectarine bir tür havsız şeftali <? İng nectar mitolojide tanrıların içeceği, meyve veya çiçek özü +in°

nem

Fa nam نم zyaşlık, yaş (isim ve sıfat) ≈ Ave nab-/namb- a.a. << HAvr *nebʰ- yaş, rutubet, ıslaklık

nema

Ar namāˀ نماء z [#nmw faˁāl msd.] artış, bereket Ar namā نما zarttı, çoğaldı, bereket buldu

nematod

Fr/İng nematode ipliksi yapıda asalak kurtçuk EYun nḗma, nḗmat- νήμα ziplik EYun néō νέω zeğirmek +ma(t)

nemçe

Sırp njemac «dilsiz», Slavca bilmez, yabancı, Alman << ESlav nyem- нěmъ zdilsiz