nefret

nefes

Ar nafas نفس z [#nfs faˁal ] soluk (≈ Aram naphşā/npheşā נפשא za.a. ≈ Akad napāşu soluk alma )

nefir

Fa nafīr نفير z [#nfr] savaş borusu, trompet

nefis1

Ar nafs نَفْس z [#nfs faˁl ] 1. ruh, benlik, can, kişi, 2. felsefede ruhun maddeye yönelen veya hayvani düzeyi (appetitus veya spiritus appetens) Ar nafasa نَفَسَ znefes aldı

nefis2

Ar nafīs نفيس z [#nfs faˁīl sf.] değerli, arzu edilen Ar nafusa نَفُسَ zarzu etti, kıskandı, iştah duydu

nefiy

Ar nafy نفى z [#nfw faˁl msd.] 1. sürgün etme, dışlama, 2. mantıkta olumsuzlama, dışlama Ar nafā نفا zdışladı, sürgün etti

nefret

"tiksinme" [ Yadigâr-ı İbni Şerif, <1421?]
tīzlikden tabiˁātı nefret dutar cehd ideler kusmayalar [ Ahmed b. Kadı-i Manyas, Gülistan tercümesi, 1429]
cāhilden ehle ne kadar nefret olursa, ehlden cāhile yüz ol kadar vaḥşet vardur "kaçışma" [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
şehir halkı 'Bunlar taˁūnlu şehirden gelmişlerdir' deyü sizlerden nefret edüp [kaçışıp] ac u zāc kalırsız [ Meninski, Thesaurus, 1680]
nefret: (...) Usit. pro nefr: Aversio, fuga, abominatio [kullanımda nefr yerine, kaçınma, tiksinme]

Ar nafra(t) نَفْرة z [#nfr faˁla(t) msd.] kaçınma, kaçışma, kaçışan güruh Ar nafara نَفَرَ zürktü, ürküp kaçtı

 nefer

Not: Esas anlamı "hayvanların paniğe kapılıp kaçışması" olup, 17. yy'a dek daha çok bu anlamda görülür.

Benzer sözcükler: müteneffir

Bu maddeye gönderenler: menfur


13.05.2015
nefrit

Fr néphrite böbrek enfeksiyonu EYun nephroí νεφροί zböbrekler +itis << HAvr *negʷʰ-ró-s a.a.

neft

Ar nafṭ نفط z [#nfṭ] petrol Aram nephṭ נֵפְטְ za.a. Akad napṭu a.a. Akad nabāṭu yanmak, parlamak (Kaynak: CAD sf. 11:122)

negatif

Fr négatif a.a. Lat negativus değilleyici, a.a. Lat negare [den.] değillemek, yadsımak +(t)iv° Lat ne/nec değil << HAvr *ne a.a.

neglije

Fr négligé [pp.] 1. bakımsız, ihmal edilmiş, 2. samimi ortamda giyilen iddiasız giysi, gecelik Fr negliger ihmal etmek Lat negligere a.a. § Lat nec değil Lat legere seçmek

negroit

Fr négroïde zenciye benzer (ırk) Fr nègre zenci, kara << Lat niger, negr- a.a. << HAvr *nekʷ-ro- karanlık ≈ HAvr *nekʷ-t gece