nefes

nedime

Ar nadīm نديم z [#ndm faˁīl sf.] arkadaş, özellikle içki yoldaşı

nedret

Ar nadra(t) نَدرة z [#ndr faˁla(t) msd.] ender olma, az bulunma Ar nadara نَدَرَ zender idi

nef

Fr nef 1. gemi, 2. kiliselerin dik dörtgen biçimindeki ana gövdesi << Lat navis a.a.

nefaset

Ar nafāsa(t) نفاسة z [#nfs faˁāla(t) msd.] nefis olma Ar nafīs arzulanan, değerli

nefer

Ar nafar نفر z [#nfr faˁal ] 1. hayvan güruhu, çete, akıncı birliği, ordu, 2. asker, er Ar nafara نفر zürktü, irkildi, ürkerek kaçıştı

nefes

[ Kutadgu Bilig, 1069]
nafas tın toḳurḳa sanı belgülüg [soluyacak soluğun sayısı belli] [ Codex Cumanicus, 1303]
flatus - Tr: nafas tıknefes [ Meninski, Thesaurus, 1680]
nefes darlığı: tenk nefes, pro quo vul. usit. tek nefes

Ar nafas نفس z [#nfs faˁal ] soluk (≈ Aram naphşā/npheşā נפשא za.a. ≈ Akad napāşu soluk alma )

Not: Tıknefes deyimi Ar ḍıyḳu'n-nafasضيق النفس "nefes darlığı" ifadesinden dönüşmüştür.

Benzer sözcükler: nefes darlığı, nefes nefese, nefeslenmek, tıknefes

Bu maddeye gönderenler: nefis1 (enfes, enfüsi, nüfus), nefis2 (nefaset), teneffüs


11.03.2019
nefir

Fa nafīr نفير z [#nfr] savaş borusu, trompet

nefis1

Ar nafs نَفْس z [#nfs faˁl ] 1. ruh, benlik, can, kişi, 2. felsefede ruhun maddeye yönelen veya hayvani düzeyi (appetitus veya spiritus appetens) Ar nafasa نَفَسَ znefes aldı

nefis2

Ar nafīs نفيس z [#nfs faˁīl sf.] değerli, arzu edilen Ar nafusa نَفُسَ zarzu etti, kıskandı, iştah duydu

nefiy

Ar nafy نفى z [#nfw faˁl msd.] 1. sürgün etme, dışlama, 2. mantıkta olumsuzlama, dışlama Ar nafā نفا zdışladı, sürgün etti

nefret

Ar nafra(t) نَفْرة z [#nfr faˁla(t) msd.] kaçınma, kaçışma, kaçışan güruh Ar nafara نَفَرَ zürktü, ürküp kaçtı